Doğayı Korumak İçin Atık Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi, CB005.1.12.008