Развитие на капацитета за управление на отпадъците за запазване на природата, CB005.1.12.008