GREEN: Büyüme, Sorumluluk, Partnerlik, Ekoloji, Doğa, CB005.1.12.149