GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа, CB005.1.12.149