Istranca Dağlarında Avrupa Ekolojik Ağı Natura 2000 in Gelişim Süreci Hazırlık ve Tanıtımı, CB005.1.12.135