Sınırötesi ortak kültür ve gelenek işbiriliği, CB005.1.23.033