Съвместна мрежа за общи традиции и обичаи в трансграничната зона, CB005.1.23.033