Strandja/Yıldız Dağlarında İklim Değişiklikleri Koşulları Altında Sürdürülebilir Orman Ekosistemlerinin Korunması, CB005.1.12.024