Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени - FORECAST, CB005.1.12.024