Yangınla mücadelede ortak faaliyetler, CB005.1.11.162