Съвместни дейности за борба с пожарите, CB005.1.11.162