Burgaz ve Enez'deki doğal mirasın korunması ve restorasyonuna yönelik önlemler

Proje Adı:CB005.1.12.115
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):24
Proje Bütçesi:393830.42 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2019
Proje Etki Alanı:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Proje Özeti:

The project aims at increasing the technical capacity for measuring the water quality in Gala Lake (Turkey) through purchasing specialized equipment and physically improving the environmental conditions in Vaya Lake (Bulgaria) through investment activities.

The project envisages improvement of the overall capacity for nature protection and sustainable management of natural resources and biodiversity in both lakes through conducting parallel structured studies of the ecological status of the waters, measuring pollutants, making recommendations and developing joint model for ecosystem services. During the project duration it will be implemented specialized training on environmental protection and preservation of biodiversity in Burgas and Enez and awareness-raising campaign. For the purposes of the project it will be delivered a vertical system for monitoring the waters of Gala Lake in Enez and the channel "Vaya Lake - Black Sea" in Burgas will be cleaned.

The implementation of the project will improve the capacity of the project partners in the area of nature protection will be improved, including their potential for collaboration in developing and executing joint initiatives targeting at sustainable using of natural resources and protection of the biodiversity. In addition, the investment activities carried out will lead to direct mprovement of the ecological conditions in Vaya Lake and Gala Lake.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Proje kapsamında, Gala Gölü’ndeki (Türkiye) suların kalitesinin takip edilmesi amacıyla özel ekipman satın alımı yoluyla teknik kapasitenin arttırılması ve yatırım faaliyetleri (Vaya Gölü – Karadeniz arasındaki kanalın temizlenmesi için) gerçekleştirmek suretiyle Vaya Gölü’ndeki (Bulgaristan) çevresel koşulların fiziksel olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje sonucunda, su ve kirletici maddelerin ekolojik koşullarına ilişkin paralel olarak yapılandırılmış analiz çalışmaların gerçekleştirilmesi, öneriler formüle edilmesi ve ortak bir ekosistem hizmetleri değerlendirme modeli geliştirilmesi suretiyle iki göldeki genel çevresel koruma ve biyolojik çeşitlilik kapasitesinde ilerleme kaydedilmiştir. Aynı zamanda pek çok yatırım içermeyen(soft) faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Burgaz Kaymakamlığı, 2017 Ekim ayı içerisinde iki etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Ayın başında “Prof. Dr. Assen Zlatarov" Üniversitesi Su Koruma Bölümü, Burgaz Çevre ve Su Koruma Bölge Müfettişliği’nin katılımıyla Bulgaristan ve Türkiye’den gelen uzmanlarla Burgaz’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Birkaç gün sonra Bulgaristan’ın Burgaz İlçesindeki “Vaya” Gölü ve Türkiye’nin Enez İlçesindeki “Gala” Gölü’nün habitat ve biyolojik çeşitliliğinin muhafazası ve çevrenin korunması konularında ortak bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

17 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin Enez İlçesinde her iki göldeki su kalitesi araştırmalarının sonuçlarının sunulduğu üç günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca Vaya ve Gala’da ortak bir ekosistem hizmetine ilişkin bir araştırma geliştirilmiş ve ekosistem yapısının değerlendirilmesine ilişkin bir metodoloji ele alınmıştır. Uzmanlara göre, Vaya kanalı temizlendikten sonra Vaya Gölü’nün su durumundaki iyileşmeye yönelik tahminler olumludur. Temizlik, gölün hidrolojik rejiminin normale döndürülmesi ve biyolojik çeşitlilik durumunun gelişmesi bakımından çoktan faydalı olmuştur. Projeden elde edilen faydalar, iki hedef alanın büyük çevresel, kültürel ve rekreasyonsal potansiyeli ve önemi bakımından açıklanmıştır. Vaya Gölü, Via Pontica (Avrupa’nın ikinci en büyük göç yolu) göç yolunun bir parçası olup Gala Gölü ise (Meriç Deltası Önemli Kuş Alanının bir parçasıdır) bir tabiat koruma alanıdır. İki bölgede barınan/göçen pek çok tür, oldukça enderdir ve/veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Projenin internet sitesi:

http://morecare-bgtr.eu

Projenin Sosyal Medya Görünürlüğü

Facebook sayfası: www.facebook.com/morecareainos/     

Projenin materyalleri:

Projenin görünürlük materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Projenin bilgilendirme broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

"MoreCare" broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

"Joint Model and an Assessment Methodology for ecosystem services in Vaya (Burgas) and Gala (Enez) lakes" isimli araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Vaya ve Gala gölleri sularının ekolojik verilerini gösteren çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

07-08.10.2017 tarihinde Burgaz’da gerçekleştirilen Modül 1- Biyo-çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması ve çevresel koruma konulu eğitimin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

09.-11.10.2017 tarihinde Enez’de gerçekleştirilen Modül 2- Biyo-çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması ve çevresel koruma konulu eğitimin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
Burgaz Kaymakamlığı, Bulgaristan
PP2
Enez Kaymakamlığı, Türkiye