Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetlere müdahale için akıllı stratejik sınır ötesi gelişme

Proje Adı:CB005.1.11.006
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):24
Proje Bütçesi:568473.20 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2019
Proje Etki Alanı:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Proje Özeti:

Genel Proje hedefleri, iki sınır ötesi bölgeden sorumlu makamlar arasında Satndart Operasyonel Prosedürleri ve Ortak Müdahale Planı hazırlayıp teslim edilen ekipmanla teknik ve operasyonel kapasiteyi artırarak sınır ötesi bölgedeki nüfusu etkileyen afetlere müdahale kapasitesini arttırmaktır.

Projede, sınır ötesi bölgedeki doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetlere müdahale için Standart Operasyonel Prosedürlerin geliştirilmesi, simülasyonu ve onaylanması, Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetler sırasında ortak risk yönetiminin iyileştirilmesi öngörülmektedir. Sınır ötesi bölgede, Hava keşifleri için uzmanlaşmış bir sistem ve doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve felaketler sırasında yerel ve uluslararası faaliyetlerin uygulanmasında hızlı müdahale için özel araçlar sağlayarak kurtarma ekiplerinin teknik kapasitesinin ve etkinliğinin arttırılması, sınır ötesi bölgenin sorumlu makamlarının ortak bir Müdahale Planı uygulaması, Sınır ötesi alanda meydana gelen büyük doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetler durumunda müdahale için sivil toplum bilincini eğitilmesi ve arttırılması.

Projenin uygulanması sınır bölgesindeki doğal ve insan kaynaklı felaketlerin sonuçlarının önlenmesine ve hafifletilmesine katkıda bulunacaktır.

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları faaliyetleri takvime göre uyguladılar.

Projenin temel önceliği insan hayatını kurtarmak. Bu nedenle, proje yaratıcıları proje fikrini ortaya çıkardıklarında, insan yaşamının her şeyden önce olduğunu düşünmeye başlamışlardır. Proje boyunca insan yaşamının korunmasına daima öncelik vermişlerdir. Proje ISeC, doğanın korunması, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve felaketlerin önlenmesi alanında Bulgaristan - Türkiye sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik Akıllı strateji ve politikaların bulunmaması, çevre ile ilgili insan faaliyetleri, sınır ötesi alanın gözetilmesi ve doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve felaketler durumunda derhal müdahale etmek için yeni yöntemlerin ve yenilikçi ekipmanın bulunmaması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Felaketler sırasında Sorumlu Makamlar için Standart Operasyonel Prosedürleri, Ortak Müdahale Planı, Ortak Eğitimler ve Saha Tatbikatları gibi Projenin bazı faaliyetleri ortak müdahalesel sinerjiyi arttırmak için oluşturulmuştur. Prosedürler ve Planların hazırlanması ve Ortak Eğitimler için yapılan ortak toplantılar, birbirlerini tanımaya ve ortaklar için iyi ilişkiler kurmaya büyük katkı sağlamıştır. Sınır bölgesindeki iki yetkili makam tarafından imzalanan Standart Operasyonel Prosedürler ve Ortak Kurtarma Planı, felaketlere müdahale kuvvetini arttırmış ve bölgede yaşayan insanların güvenini arttırmıştır.

Beraber gerçekleştirilen saha çalışmaları bize felaketler üzerinde birlikte çalışmamızın çok daha etkili sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. Projede özel olarak tasarlanan ekipmanlar, afetlere müdahale kapasitesini arttırmıştır. Yeni teknolojik ekipmanlar; dronlar, UTV'ler ve havadan izleme imkanı sağlayan özel sistemler afetler sırasında faaliyetlerin organize edilmesini kolaylaştırdı.

Projeyi ve faaliyetleri planlarken, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin etkilerini ve risklerini uzun vadede azaltarak, projenin bölgenin ortak kalkınmasına ve sürdürülebilir turizmine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Proje sonuçları, sınır ötesi bölgede yeni yatırımcıları çekecek olan bölgenin yangın ve afet güvenliğini artırmıştır.

Proje materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Bulgarca çevirisi) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Türkçe çevirisi) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Proje broşürüne (Bulgarca çevirisi) buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
Kırklareli İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü, Türkiye
PP2
Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü-İçişleri Bakanlığı, Bulgaristan