Orman Yangınları için Operasyonel Kapasitenin Artırılması ve Afet Önleme Çalışmalarının Geliştirilmesi

Proje Adı:CB005.1.11.005
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):24
Proje Bütçesi:591955.11 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2019
Proje Etki Alanı:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Proje Özeti:

The project aims at increasing the capacity of specialized institutions for reaction in case of forest fires and for prevention against forest fires and other disasters in the cross-border area Bulgaria - Turkey. For the needs of the project, specialized equipment for forest fires will be delivered - three vehicles plus personal equipment for the Bulgarian partner and one vehicle for the Turkish partner. The project envisages establishing study rooms in the buildings of the partners for training of children for reaction in cases of forest fires and other disasters.

For this purpose there will be elaborated training materials and a Guide on fire safety and civil protection with common preventive methods. Training materials will be targeted at the young people in the cross-border region. Field exercises and demonstrations of the new equipment will be conducted with participation of children which have successfully passed the training.

As a result of the project the capacity of the responsible institutions from both countries for effective intervention and managing forest fires will be improved and the awareness of young people to the consequences of natural disasters will be raised. Suppied specialized equipment will limit the damages from fires and will contribute to nature protection in the cross-border region.

Projenin Durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Bilindiği üzere, orman yangınları nadiren sadece bir bölge veya alanla sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra orman yangınları ciddi ekolojik, sosyal ve ekonomik problemler oluşturmaktadırlar. İklimde oluşan ani değişiklik ve küresel ısınmanın yanı sıra insani sebepler de orman yangını riskini artırdığından ağaçlandırmada düşüş ve çevre kirliliğinde artış meydana gelmektedir. Yangınlar nadir görülen hayvanların ve bitkilerin evi olan koruma altındaki bölgeleri de etkilemektedir. Bu da flora ve faunada ciddi zararlar oluşturmaktadır. Bu durumda akıllara sınır ötesindeki yangınla mücadele ekiplerinin bölgedeki riskler hakkında bilgi alışverişi, çok uluslu müdahale ve koruma konusunda yardımlaşma ve ortak hareketlerinde nasıl davranacakları sorularını getirmiştir. Proje bu amaçla ortaya çıkarılmıştır. Sonuçların engellenmesi ve azaltılması konusunda yapılan eğitim aktivitesinin hedef kitlesi sınır ötesi bölgedeki gençler olmuştur. Olası felaket durumlarında gençlere uygun reaksiyon vermeleri için ortak metodları gösteren, Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma hakkında bir rehber hazırlanmıştır. Rehber engelleme yöntemleri, kişisel güvenliği sağlama ve sınır ötesi bölgede olabilecek tüm felaketlerin sonuçlarının engellenmesi ve azaltılması konularını içermektedir. Sonuç olarak, her iki ülkeden 200 çocuk kişisel koruma, yangın ve diğer felaketleri engelleme ve müdahale konularını içeren bir eğitimden geçmişlerdir.

Aynı zamanda proje kapsamında yeni ekipmanlar (yangınla mücadele için 3 araç, 36 parçalık yangınla mücadele kişisel ekipmanı ve 1 itfaiye aracı) alınarak sınır ötesi bölgede orman yangınlarına müdahalede daha hızlı ve efektif bir yaklaşım oluşması sağlanmıştır.

Projenin sonuçları orman yangınları konusunda Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi arasındaki sınır ötesi işbirliğinin artırılmasına sağlamıştır. 2 ana hedefe ortaklar tarafından ulaşılmıştır. İlki orman yangınlarına karşı ortak yöntemler kullanarak sınır ötesi bölgedeki gençler arasında önleme hazırlıklarının artırılmasıydı. İkinci hedef ise, sınır ötesi bölgedeki sorumlu kurumların orman yangınları durumunda alınan reaksiyon için hazırlıkların iyileştirilmesi ve oluşan zararların hızlı bir şekilde sınırlandırılması/azaltılması idi ve böylece daha az alan etkilenecek ve daha az zarar görecektir.

Proje materyalleri:

Proje tanırım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Yangın güvenliği ve sivil korunma rehberine (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yangın güvenliği ve sivil korunma rehberi (Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

“Orman yangınları ve afetler” temalı çocukların eğitim sunumlarına (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
"Yangın Güvenliği ve Afet Önleme" Genel Müdürlüğü - Bulgaristan İçişleri Bakanlığı
PP2
Edirne Belediyesi