Повишаване на оперативния капацитет при горски пожари и подобряване превенцията от бедствия, CB005.1.11.005