Basitleştirilmiş İhale Usulü Duyurusu

25.02.2021

“Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştireceği INTERREG – IPA SÖİ Programları 2021-2027 dönemi için Çevresel Değerlendirme Raporlarının Detaylandırılması ve yine aynı Program kapsamında fonlanacak olan Bütünleşmiş Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejiler ile ilgili Basitleştirilmiş İhale Usulü”

Referans Bilgisi: Interreg-IPA CBC-TA-2020-4

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü (Yukarıda belirtilen Programların “Yönetim Makamı”), “Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştireceği INTERREG – IPA SÖİ Programları 2021-2027 dönemi için Çevresel Değerlendirme Raporlarının Detaylandırılması ve yine aynı Program kapsamında fonlanacak olan Bütünleşmiş Bölgesel Kalkınma için Sınır Ötesi Stratejiler” ile ilgili Basitleştirilmiş İhale Usulü dosyası yayınlamıştır.

İhale belgelerinin Sözleşme Makamına iletilmesi için son gün: 29.03.2021, 17:00 (Yerel Bulgaristan saati).

İlgili ihale dosyasına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Facebook icon
Twitter icon