Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за екологична оценка за INTERREG - ИПП програми за ТГ сътрудничество между Република България и съответно....

25.02.2021

Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за екологична оценка за INTERREG - ИПП програми за ТГ сътрудничество между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани INTERREG - ИПП програмите за сътрудничество 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция"

Референтен номер: Interreg-IPA CBC-TA-2020-4

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за екологична оценка за INTERREG - ИПП програми за ТГ сътрудничество между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани INTERREG-ИПП програмите за сътрудничество 2021-2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция"

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 17:00 ч. (местно време) на 29.03.2021 г.

Facebook icon
Twitter icon