İkinci Teklif Çağrısı İlanı

10.01.2018

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı

(Yönetim Makamı)

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı

(Ulusal Otorite)

ile işbirliği çerçevesinde

 

Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 10.01.2018 tarihinde, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında İkinci Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finanse edilmektedir.

Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.

İkinci Teklif Verme Çağrısı için tahsis edilen toplam miktar 15 650 351 Avro’dur.

Proje teklifleri, Program kapsamında aşağıdaki Öncelik Eksenleri ve özel hedeflerden birine yönelik olmalıdır:

 • Öncelik Ekseni 1: Çevre

  o   Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi

  o   Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanında  doğanın korunması ve ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıve yönetiminin işbirliği girişimleri vasıtasıyla kapasitesinin artırılması

 • Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm

o Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması

o  Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması

o Özel Hedef 2.3: Sınır ötesi işbirliği girişimleri vasıtasıyla turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması

Programın temel amacı, Programın sınır ötesi bölgesinde, yerel ve bölgesel makamların ortak projeler geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu bölgeler Program’da tanımlandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde: (NUTS III idari sınıflandırması) – Burgaz, Yambol ve Hasköy idari bölgeleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde (NUTS III idari sınıflandırması) – Edirne ve Kırklareli illeri

Başvuru Rehberini de içeren belgelerden oluşan başvuru paketine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

www.ipacbc-bgtr.eu;

www.mrrb.government.bg;

www.ab.gov.tr;

http://cbc.ab.gov.tr/

www.eufunds.bg

Proje teklifleri için son başvuru tarihi  11 Nisan 2018, saat 17:00’dir. (Bulgaristan yerel saati). Proje teklifleri, tamamıyla Elektronik Sistem üzerinden elektronik form kullanılarak sunulmalıdır: https://bp.ipacbc-bgtr.eu/beneficiary_reg/registration/add.

Önümüzdeki aylarda başvuru yapacak kuruluşlara bilgi vermek ve proje hazırlamada destek sağlamak amacıyla Bulgaristan ve Türkiye’de bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Bu bilgilendirici etkinliklerin tarih ve yerleri Programın internet sitesinde (www.ipacbc-bgtr.eu) ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için Programın Ortak Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz:

Hasköy Ana Ofisi: Tel. +359 38 663 888

Edirne Destek Ofisi: Tel. + 90 284 214 9909

Başvuru Paketi:

 1. Başvuru Rehberi, Ekleri ile birlikte
 2. Başvuru Rehberi - revize, 19.02.2019;
 3. Başvur Formu - revize edilmiştir, 16.03.2018;
 4. Ekler
 5. Ek C: Hibe Sözleşmesi

Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye Programı 2014-2020 İkinci Teklif Çağrısı kapsamında soruların cevapları 30 Mart 2018 itibariyle güncellenmiştir

Facebook icon
Twitter icon