İkinci Teklif Çağrısı Bilgilendirme Günü

02.02.2018

13.02.2018 tarihinde Kırklareli’nde Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi’nde “Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Bilgilendirme Günü” başlıklı bir etkinlik düzenlenecektir.

Etkinliğe Programın potansiyel yararlanıcıları olan bölgesel yönetimler, belediyeler, merkezi hükümet kurumlarının bölgesel temsilcilikleri, üniversiteler, eğitim kurumları, iş destekleme kuruluşları, STK’lar gibi kar amacı gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlar davet edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ortak Sekretarya Edirne Destek Ofisi temsilcileri tarafından aşağıdaki konular anlatılacaktır;

  • Başvuru Paketinin ve Elektronik Başvurunun Hazırlanması
  • Ortakların Bütçe Yapılarının ve Faaliyetlerinin Tanımı
  • Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi
  • Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Etkinlik dili Türkçe’dir. Etkinlik gündemine buradan ulaşabilirsiniz.

Potansiyel yararlanıcılar, en geç 9 Şubat 2018 tarihine kadar “Bireysel Başvuru Formunu” doldurarak jtsedirne@ab.gov.tr adresine göndermek suretiyle katılım için kayıt yaptırabilirler.

Facebook icon
Twitter icon