ÖNEMLI DUYURU: İkinci Teklif Verme Çağrısı Kapsamında, Başvuru Rehberinde Personel Giderlerine İlişkin Yapılan Değişiklik

22.02.2019

Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014 - 2020) İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında Başvuru Rehberinde 19 Şubat 2019 tarihli Ortak İzleme Komitesi kararı ile bir değişiklik yapılmıştır.

Revizyon gereksinimi ilgili Avrupa Birliği Tüzüğündeki, (AB) 1303/2013 sayılı Tüzüğün 16a yeni maddesi olarak adlandırılan ((AB, Euratom) 18 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1046 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile yürürlüğe giren) ve (AB) 481/2014 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğünde yapılmış olan son değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Buna göre; yarı-zamanlı çalışan proje personeli harcamaları bundan böyle sabit oran olarak belirlenemez, dahası bu giderler için gerçek maliyetler baz alınmalıdır.

Düzeltme yapılmış Başvuru Rehberine buradan ulaşabilirsiniz. (Değişiklikler, 29. ve 31. sayfalarda yer almaktadır.)

 

Facebook icon
Twitter icon