Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Ortak İzleme Komite Toplantısı Bulgaristan’ın Burgaz Şehrinde Gerçekleştirilmiştir

08.11.2016

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye  Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi üçüncü Ortak İzleme Komite toplantısı, Birinci Teklif Çağrısı kapsamında finansman sağlanmak  üzere sunulmuş projeleri onaylamak üzere 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Bugaz şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova başkanlığında ve Avrupa Birliği Bakanlığı “Mali İşbirliği” Başkanı Sayın Beyza Turan eşbaşkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Ortak İzleme Komitesi (JMC) toplantısında, Avrupa Komisyonu "Bölgesel ve Kentsel Politika" Genel Müdürlüğü temsilcisi olarak, AB politikaları Program Yöneticisi Sayın Ann-Jasmin Krabatsch yer almıştır.

Birinci Teklif Çağrısı kapsamında toplam 195 projeden 116 tanesi İdari Uygunluk Değerlendirmesi aşamasını geçmiştir. Birinci Teklif Çağrısı kapsamında 39 proje Teknik ve Kalite Değerlendirme aşamasını geçmiş olup Ortak İzleme Komitesi tarafından finansman sağlanmak üzere ön kabulü yapılmıştır. 16 proje 1. Öncelik Ekseni olan “Çevre” ve 23 proje 2. Öncelik Ekseni olan “Sürdürülebilir Turizm” başlıkları altında yer almaktadır. Finansman sağlanmak üzere önerilen projelere ait detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

Sözleşme imzalanması öncesinde, Yönetim Makamı, Ulusal Otorite ve Ortak Teknik Sekretarya temsilcilerinin gerçekleştireceği hususlar aşağıda yer almaktadır:

  1. Çifte finansman kontrolü; geçerli tarih: Kasım 2016;

2. Devlet desteği kurallarına uyum kontrolü (Yalnızca Bulgar ortaklar için); geçerli tarih: Kasım 2016;

3. Saha Ziyaretleri (yalnızca yatırım projeleri için); geçerli tarih: Kasım-Aralık 2016;

4. Yararlanıcılar ile bütçe görüşmeleri; geçerli tarih: Aralık 2016;

 

Birinci Çağrı kapsamında seçilen proje teklifleri ve değerlendirme sonuçları listesine buradan ulaşabilirsiniz:
•Birinci Çağrı kapsamında finansman için geçici olarak onaylanan projeler;
•Birinci Çağrı kapsamında yedek listelere yerleştirilen projeler;
•Birinci Çağrı kapsamında finansman için onaylanmamış projeler.

Tüm Ana Yararlanıcılar, değerlendirme ve seçim sonuçları hakkında resmi yazılarla bilgilendirilecektir.

Facebook icon
Twitter icon