Önümüzdeki Program Dönemine Yönelik Bölgesel İstişareler- Burgaz

25.10.2019

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın Yönetim Makamı, iki ülke arasındaki Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2021-2027 dönemi için ilgili hazırlıklara 23 Ekim 2019 tarihinde Burgaz’da düzenlenen bölgesel istişare toplantısıyla başlamıştır.

Bulgaristan Cumhuriyeti’nin hedef bölgelerinden paydaşlar, yerel ve bölgesel otoriteler, eğitim kurumları, şube müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 50’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, önümüzdeki program döneminin kontrolü azaltma, sabit ücret ve basitleştirilmiş harcamaların genişletilmiş uygulama hususu, N+ 2 kuralı, stratejik projelerin sunulma olasılığı ve Küçük Ölçekli Proje Fonu gibi yeni gereklilikler hakkında bilgilendirilmiştir.

Katılımcılar, sınır ötesi bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını belirlemeyi hedefleyen tartışmalara aktif şekilde katılım sağlamış ve yeni program dönemine yönelik beklentilerini belirtmiştir.

Facebook icon
Twitter icon