Регионална консултация за следващия програмен период 2021-2027 година в град Бургас

25.10.2019

Управляващият орган по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция започна разработването на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави за следващия програмен период през 2021 – 2027 г. с провеждане на регионална консултация на 23 октомври 2019 г., в гр. Бургас.

Пред повече от 50 представители на заинтересованите страни - местни и регионални власти, образователни институции, браншови организации, неправителствени организации от територията на целевите региони от Република България бяха представени новите изисквания за следващия програмен период. Основните от тях включват облекчаването на контрола, концепцията за разширено прилагане на единни ставки и опростени разходи,  правилото N+2, възможността за въвеждането на стратегически проекти и Фонд за малки проекти.

Присъстващите взеха активно участие в дискусиите за идентифициране на нуждите на населението в трансграничния регион и обсъждането на очакванията за новия програмен период.

Facebook icon
Twitter icon