Регионална консултация за следващия програмен период в град Бургас