Ortak İzleme Komitesi Toplantısı ve 2021-2027 Program Dönemi’nin İlk Ortak Çalışma Grubu Toplantısı- Edirne

26.11.2019

Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2014-2020 Dönemi kapsamındaki 6. Ortak İzleme Komitesi Toplantısı, 12 Kasım 2019 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı tarafından yönetilmiş ve toplantının eşbaşkanlığını Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan Bakan Yardımcısı Sayın Denitsa Nikolova yapmıştır. Avrupa Komisyonu temsilcisi Magali Lenoel de toplantıya katılım sağlamıştır.

Ortak İzleme Komitesi yapılan toplantıda, fonların kullanılmasına ve Program kapsamındaki çıktı göstergelerinin başarısına ilişkin analizi ve genel sıralamaya dayanarak yedek listeden Öncelik Ekseni 2 “Sürdürülebilir Turizm” için mevcut fonlarla iki proje teklifinin fonlanmasını (sözleşme imzalanması önerilen toplam 578,507 Avro değerindeki CB005.2.23.038 ve CB005.2.21.114 numaralı başvurular) onaylamıştır. Üyeler, Öncelik Ekseni 1’den 1.203,833 Avronun Öncelik Ekseni 2’ye aktarılması ihtiyacını öngören bütçe tahsisi ışığında, Avrupa Komisyonu’na gönderilecek Program dokümanında değişiklik yapılmasına dair prosedürün başlatılmasını ve değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra yedek listede kalan 12 proje teklifinin fonlanmasını onaylamıştır. Öncelik Ekseni 1 kapsamında kalan mevcut fonun ilgili analizde sunulan önceden belirlenmiş ana yararlanıcılara yönelik stratejik projeye yönlendirilmesine dair genel bir yaklaşımla ve onaylanan Programın faaliyetlerinin seçilmesine dair Yol Gösterici İlkeler doğrultusunda karar verilmiştir.

Aynı gün Edirne’de Interreg - IPA SÖİ Bulgaristan – Türkiye 2014 – 2020 Program Dönemi 2. Teklif Verme Çağrısı’nın uygulanmasına ilişkin sunumlar ve 2021-2027 Program döneminin planlanmasına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Sayın Magali LENOEL, gelecek program döneminin hazırlanmasına dair Avrupa Komisyonu ilkelerini sunmuştur.

Oturuma Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadezhda Neynsky, Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Sayın Vasil Valchev, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Sayın Senem Güzel, İstanbul’daki AB Delegasyonu temsilcileri ve birçok kişi katılmıştır.

Facebook icon
Twitter icon