Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция и първо заседание на Работната група за разработване на новата програма за периода 2021-2027 г.