Duyurular

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Ortak İzleme Komite Toplantısı Bulgaristan’ın Burgaz Şehrinde Gerçekleştirilmiştir

08.11.2016

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi üçüncü Ortak İzleme Komite toplantısı, Birinci Teklif Çağrısı kapsamında finansman sağlanmak üzere sunulmuş projeleri onaylamak üzere 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Bugaz şehrinde gerçekleştirilmiştir.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir

24.10.2016

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı kapsamında Ortak İzleme Komite toplantısı, 8 Kasım 2016 tarihinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenecektir. Ortak İzleme Komitesi, iki ortak ülkenin de merkezi yönetim, yerel yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır.

Erasmus + Programı Kapsamında Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı

19.10.2016

Erasmus + Programı kapsamında, EACEA/37/2016 referans numaralı Ana Eksen 3 –“Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliğini Geliştirme Politikasına Destek” başlığı altında Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı açılmıştır.

Bu Teklif Çağrısının amacı, Avrupa’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) ve gençlik alanında Avrupa çapındaki aktif olan ve tam ilan metninde detaylandırılmış genel amaçlara yönelik çalışan ağlara, faaliyet hibesi olarak nitelendirilecek olan yapısal destek sağlamaktır.  

Avrupa İşbirliği Günü 2016

26.09.2016

Peş peşe beşinci yılında da Avrupa İşbirliği Günü 2016 yılı Avrupa çapında kutlanmıştır. Bu kutlama ile Avrupa’daki bölgeler ve ülkeler arasındaki işbirliğinden doğan kazanımlara kamuoyunun dikkatini çekmek amaçlanmıştır.

Avrupa İşbirliği Günü 2016

08.09.2016

Avrupa İşbirliği Günü 2016- bu yıl “ Havada, karada ve suda beraber” sloganıyla

Avrupa İşbirliği Günü 2016- bu yıl “ Havada, karada ve suda beraber” sloganıyla

08.09.2016

Üstüste beşinci yılda da olmak üzere Avrupa İşbirliği Günü 2016 yılı Eylül ayı içerisinde Avrupa çapında kutlanacaktır. Kutlamanın amacı Avrupa’daki bölgeler ve ülkeler arasındaki işbirliğinden doğan kazanımları kamuoyu nezdinde altını çizmektir.

Bulgaristan Cumhuriyeti Tarafından Yürütülen IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında Mobilya, Bilişim ve Ofis Ekipmanlarının Tedarik Edilmesi

01.09.2016

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, “Bölgesel İşbirliği Yönetimi” Genel Müdürlüğü; IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Sırbistan, Bulgaristan-Makedonya ve Bulgaristan-Türkiye Programları ihtiyaçları doğrultusunda mobilya temini ve montajı, bilişim ve ofis ekipmanlarını tedarik etmek amacıyla ihaleye çıkmaktadır.

İhale dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı-29 Haziran 2016

29.06.2016

29 Haziran 2016 tarihinde IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Edirne’de Ortak İzleme Komite Toplantısı gerçekleştirilmiştir. OİK Üyeleri, toplantı sırasında aşağıdaki belgeleri incelemiş ve onaylamıştır:

  • Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Değerlendirme Planı;

  • Ortak Sekretarya çalışanlarının güncellenmiş İş Tanımları;

IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi Kapsamında Ortak İzleme Toplantısı-29 Haziran 2016

27.06.2016

29 Haziran 2016 tarihinde, Edirne’de IPA II tarafından ortak finanse edilen IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında Ortak İzleme Komite Toplantısı gerçekleştirilecektir. Ortak İzleme Komitesi, her iki ülkeden Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşmaktadır.

Ortak İzleme Komite Toplantısında, Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi Birinci Çağrı kapsamında sunulan proje tekliflerinin İdari Uygunluk sonuçları değerlendirilecektir.

Pages

Subscribe to Duyurular