Bulgaristan-Türkiye Bölgesinde Çevrenin Korunması için Ortak Sınır Ötesi Girişimler

Proje Adı:CB005.1.12.087
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):15
Proje Bütçesi:357732.85 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.06.2018
Proje Etki Alanı:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Proje Özeti:

The project aims at enhancement of nature protection cooperation initiatives in the cross-border area throuth promotion of separate waste collection and increasing the public awareness in environmental protection.

Within the project training of municipal workers for seperate collection of green waste will be organized in Aytos, a two-day workshop will be held in Edirne with the participation of both partners and an awaraness compaign will be held in Edirne province. The Final forum and event "Let's clean our town together" will be organized in Aytos.

Implementation of joint measures for nature protection are envisaged in the cross-border region. Delivery of equipment for seperate waste collection in province of Edirne and in Aytos will be made for the purposes of the project. Municipal staff will be trainied for operating the equipment.

As result of the implemented training activities and supplied specialized equipment, the capacity and awareness in both municipalities for waste collection and environmental protection will be improved.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

‘’Bulgaristan-Türkiye Bölgesinde Çevrenin Korunması için Ortak Sınır Ötesi Girişimler’’ projesi sınır ötesi alanda çevrenin, doğanın korunması ve bu konuya yönelik insanların farkındalığını arttırma konuları üzerine güçlerini birleştirmeleri için Bulgaristan ve Türkiye’den pek çok insanı bir araya getirmiştir.

Bir çok kuruluş, kişi ve proje ortakları proje hedeflerine ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmış ve bu sebeple proje boyunca birçok etkinlik, toplantılar, basın toplantıları ve farkındalık kampanyası düzenlenmiştir.

İlk olarak her iki ortak da ekipman satın alımı yaparak işe başlamıştır. Bu kapsamda Edirne 706 adet geri dönüşüm kutusu ve Aytos’ta yeşil atıkların ayrı toplanması için ekipman alımı gerçekleştirmiştir. Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla her iki ortak da atıkları ayrı toplamaya başlamış, çevrenin korunması konusunda köylere ulaşmış ve daha iyi hizmet sunulmaya başlanmıştır. Böylelikle kirlilik azaltılmış, temiz yaşam alanları oluşturulmuş, atıkların doğaya verdiği zarar minimize edilmiş ve atıklar geri dönüştürülmek üzere ayrı olarak toplanmaya başlanmıştır.

Ancak tüm bunlar çevrenin korunması için yeterli değildi. Konuyu kalıcı kılmak, projemizi ilerletmek ve konunun önemini yayabilmek için  kurumları, çevre konusunda uzman kişileri ve halkı da işin içine dahil etmeliydik ve bunu gerçekleştirdik. Bu nedenlerden dolayı Edirne’de bir çalıştay ve Aytos’ta bir final forum toplantısı düzenlenmiştir.  Türkiye ve Bulgaristan’ın yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarından çevre konularında uzman kişiler düzenlenen toplantılarda çeşitli sunumlar yaparak gerçekleştirdikleri örnek uygulamaları paylaştılar. Bu sunumlarla birlikte her iki tarafta çevreyi korumak için yapılması gerekenler konusunda farklı fikirler edinmişlerdir. Diğer yandan katılımcılar çevre üzerine bir tartışma oturumu gerçekleştirerek sorunlar hakkında beyin fırtınası yaptılar. Tartışma oturumu sona erdiğinde katılımcılar bir protokol yayınlayarak çevre sorunları konusunda yeni projeler üretmek ve birlikte hareket etmek gibi çeşitli kararlar aldılar. Proje ortakları bu toplantılarda yeni bir hibe projesi üretilmesi, ilerleyen süreçler için ortak hareket kararı alınması ve iki ülke arasında yeni ilişkilerin kurulmasına aracı olmasından dolayı hedeflenen proje amaçlarına ulaşmış oldular. Ayrıca proje etkinlikleri ve toplantıları ile ilgili tüm bilgiler daha çok kişiye ulaşması için yerel basın ile paylaşılmış ve projemizin sosyal medya hesaplarında da yayınlanmıştır.

Toplantıların bitmesiyle birlikte, insanları projemize ortak etmek ve projemizi daha da başarıya ulaştırabilmek için Aytos’ta ‘’Haydi şehrimizi birlikte temizleyelim’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlar, gönüllüler ve öğrenciler ve Türkiye’den 12 katılımcıyla birlikte çevre temizleme etkinliği düzenlenmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik sembolik bir etkinlik bile olsa tüm katılımcılar çevre temizliği konusunda teşvik edilmiş, bu konuda birlikte çalışmış ve amaçlarına birlikte ulaşarak mutluluğu beraber paylaşmışlardır. Bu etkinlikle birlikte 2 ülke çevreyi korumak için birlikte çalışarak hareket etmiş ve böylelikle aralarındaki sınırları yok etmişlerdir. Ayrıca bu etkinlikle birlikte çocukları da projeye dahil ederek bir umut da gelecek için ekilmiştir.

Son olarak projemizin halka ulaşmasını sağlamak için Edirne merkez ve 8 ilçesinde bir farkındalık kampanyası düzenlenmiştir. Geri dönüşümün önemi ve çevresel sorunlar üzerine olan eğitim konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere 260 kişi katılmış ve bunların çoğu köy muhtarları ve öğretmeler olmuştur. Bu nedenle köy halkına ve öğrencilere ulaşmak için güzel bir fırsat yakalanmış ve bu sayede muhtarlar ve öğretmenler aracılığıyla istenen kitleye ulaşılmıştır. Ek olarak, proje ile ilgili broşürler ve el ilanları köy kahvehaneleri ve okullara da dağıtılmış ve bu şekilde kampanya daha çok nüfusa ulaşmıştır.  Kampanyayla birlikte vatandaşların çevrenin korunması konusundaki farkındalığı arttırılmış ve aynı zamanda eğitimler uzmanlar ve katılımcılar için interaktif bir şekilde gerçekleştirilerek köylülerin çevre konularındaki farklı sorunlarını ifade etmesi sağlanmış ve buradan yeni projeler üretmek için değerli bilgiler elde edilmiştir.

Böylelikle, sınır ötesi alanda çevre problemlerini çözmek adına pek çok insanla etkileşim kurarak ve attığımız küçük adımları proje sonunda büyük mutluluklara dönüştürerek insanlara kalplerinde yeşertmeleri için bir umut verilmiştir.

Sosyal Medya:

Facebook: www.facebook.com/CB005.1.12.087

Facebook: www.facebook.com/ipaedirnecb005.1.12.087      

Proje Materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine (dosya ve bilgi afişi) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Türkçe ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Proje broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere ilişkin sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
Edirne İl Özel İdaresi, Türkiye
PP2
Aytos Belediyesi, Bulgaristan