Çevre Risklerinin önlenmesi ve minimizasyonu ve Yenilikçi Araçlar için Vizyon / Engel Ol /

Proje Adı:CB005.1.11.165
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):15
Proje Bütçesi:581483.41 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.06.2018
Proje Etki Alanı:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Proje Özeti:

Projenin Durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

"Prevent /Çevre için risklerin önlenmesi, en aza indirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin uygulanması /ÖNLEME/" projenin geliştirilmesi yönündeki fikir yıllar önce iki kurum tarafından ortaya konuldu. Sınır bölgesinde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetlerle mücadele edilmesi her iki proje ortağı olan Dimitrovgrad Belediyesi ve Uzunköprü Belediyesi için önemli bir görevdir. Bu görevleri doğrultusunda, afetlerin önlenmesi ve sonuçların hafifletilmesini amaçlayan bir projeye imza atılmıştır.

Dimitrovgrad belediyesinin başlıca proje faaliyetlerinden biri; orman yangınlarını izleyecek ve önleyecek otomatik bir gözetim kulesinin kurulmasıdır. Ayrıca, belediye binasında, alanın gözetleme kulesi tarafından potansiyel bir yangın tespit edildikten sonra sinyalinin gönderileceği bir Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Bu uyarıyı aldıktan sonra kontrol merkezi ilgili afet yönetiminden ve müdahaleden sorumlu ilgili kurumlara bilgi gönderir.

Proje kapsamında Uzunköprü Belediyesi tarafından Ergene ve Kırkkavak nehirlerin su seviyelerini ölçen ve sel olasılıklarını erkenden tespit eden sel erken uyarı sistemi kurulmuştur. Bu sistem Uzunköprü ilçe koşulları doğrultusunda özel hazırlanmış taşkın önleme ve tahmini yazılım programıyla çalışmaktadır.

Bu sistem, nehirlerde kurulan akım gözetim istasyonlarından gelen verileri toplar ve yazılım sayesinde gerçek zamanlı olarak onları sisteme iletir.

Her iki ortak tarafından projenin düzgün ve başarılı bir şekilde uygulanması için çok caba sarf edildi, özenle çalışıldı. Uygulama aşamasında zorluklarla karşılaşıldı, fakat bilgi, tecrübe ve ortak hedeflerin bir araya gelmesiyle her zorluk aşıldı.

Felaket önleme sistemlerinin yapımı, kurulumu ve işletilmesi, bölge nüfusu, ekosistemleri, habitatları, ekonomik alanları ve risk önleme konusunda çalışan tüm kurumlara katkıda bulunacaktır.

Proje kapsamında afet yönetimi alanında olan kurumlar ve proje ortakları arasında kurulan ilişkilerin devamlığı, gelecekteki işbirliği ve ortak girişimler için şarttır.

Projenin internet sitesi:

http://preventdisaster.org/

Projenin tanıtım materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine(dosya ve bilgilendirme tabelası) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Projenin logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne (Bulgarca ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne (Türkçe ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve onlarının etkilerinin en aza indirilmesi için oluşturulan İşbirliği Ağına (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve onlarının etkilerinin en aza indirilmesi için oluşturulan İşbirliği Ağına (Bulgarca versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve onlarının etkilerinin en aza indirilmesi için oluşturulan İşbirliği Ağına (Türkçe versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Sel Erken Uyarı Sistemi’nin internet sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: www.preventdisaster.org ve ilgili sistemi gösteren bağlantı: http://taskin.eastus.cloudapp.azure.com/web/.

www.preventdisaster.org internet sayfasında bulunan UFIS Kullanım Kılavuzuna http://preventdisaster.org/docs/UFIS_guide_in_ENG.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

13-14 Mart 2018 tarihlerinde Uzunköprü’de düzenlenen İlk yardım ve kurtarma eğitiminin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Leading partner
Dimitrovgrad Belediyesi, Bulgaristan
PP2
Uzunköprü Belediyesi, Türkiye