Yangınla mücadelede ortak faaliyetler

Proje Adı:CB005.1.11.162
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Proje Türü:Investment
Proje Süresi (Ay):24
Proje Bütçesi:468915.20 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2019
Proje Etki Alanı:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Proje Özeti:

The project aims at improvement the firefighting capabilities of municipalities Uzkup (Turkey) and Sungurlare (Bulgaria) and prevention and mitigation of the consequences of fires on their territory  through supplying new equipment in both municipalities and improving the capacity of the staff from both sides, responsible for firefighting.

Within the project it will be analyzed the risk of fires in the municipalities Sungurlare and Uzkup and it will be elaborated a guide on best practices for firefighting. The project envisages supply of firefighting equipment in both municipalities including highpowered trucks with mobile fireplatforms for fighting forest fires and elaboration of works design of firetowers for the municipality of Sungurlare.

The implementation of the project will contribute to improvement the reaction of the staff from both sides of the border in cases of fires through the skilles and knowledge acquired during the trainings and exchanging best practices.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Projenin temel amacı, her iki belediyenin de yangın söndürme yeteneklerinin geliştirilmesi, her iki belediye için yeni ekipman sağlanması ve itfaiyeden sorumlu personelin eğitimini geliştirerek bölgelerini etkileyebilecek yangınların sonuçlarını önlemek ve azaltmaktır.

Her iki ortak belediyede de ağırlıklı olarak ormanlık bölgeler yer almakta ve bu da kendi topraklarında daha fazla yangın çıkmasına neden olmaktadır. Sungurlare Belediyesi topraklarının yarısından fazlası ormandır (toplam 790 000 hektarlık alandan 393.000 hektar). Üsküp Belediyesinde ise 41564 dekar ormanlık alan bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki orman yangınlarından ciddi şekilde etkilenebilecek ve belediyenin orman bölgelerine yayılabilecek bir yangının başlangıç ​​noktası olabilecek fabrikaların çoğunu barındıran büyük bir organize sanayi bölgesine sahiptir. Proje erozyon, yangınlar, su baskını, fırtınalar ve kuraklık gibi İklim ile ilgili risklerin ölçülmesi,önlenmesi ve yönetimi, farkındalık arttırma, sivil koruma ve afet yönetim sistemleri ve altyapıları oluşturulması  amacıyla uygulanan bir yatırım projesidir.

Proje süresince, afetlere karşı direnç sağlamada kurumlarda öncelikli olan itfaiye faaliyetleri için araçlar ve gerekli teçhizat sağlanmış; “Üsküp ve Sungurlare belediyelerinde yangın tehlikesi risk analizi yapıldı ve yangınla mücadele için en iyi uygulamalar konusunda deneyimler paylaşıldı,  Sungurlare Belediyesi yangın kulelerinin detaylandırılmış tasarımı hazırlanmış; Düzenlenen 2 eğitimle 26 Türk ve Bulgar belediye yetkilisinin ve paydaşların bu alandaki kapasitelerinin arttırılması sağlanmış, “Etkili Yangınla Mücadele Teknikleri ve Yangınların Önlenmesi” Eğitimi ve Deneyim Paylaşım Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Uygulanan proje iklim ile ilgili risklerin; özellikle yangınların önlenmesine ve yönetimine ilişkin farkındalık yaratma, sivil koruma, afet yönetim sistemleri ve sınır ötesi bölgedeki yangın söndürme altyapıları oluşturulmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Proje materyalleri:

Proje materyalleri BURADA mevcuttur.

Projenin ürünleri:

Proje sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmış broşürler (İngilizce, Bulgarca ve Türkçe versiyonları) BURADA mevcuttur.

“Üsküp ve Sungurlare Belediyelerinde yangın tehlikesi risk analizi ve yangınla mücadele için en iyi uygulamalar hakkında rehber” özeti (Türkçe versiyon) BURADA mevcuttur.

18-19 Aralık 2018 tarihlerinde Üsküp'te yapılan ziyareti için hazırlanan el kitabı BURADA mevcuttur.

Üsküp'te 18-19 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan Deneyim Paylaşımı ziyareti sunumları (Bulgarca ve Türkçe versiyonları) BURADA mevcuttur.

Ortakları

Leading partner
Üsküp Belediyesi,Türkiye
PP2
Sungurlare Belediyesi, Bulgaristan