Bulgar Ortaklar için Proje Uygulama Eğitimi - Haskovo

12.12.2019

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014 – 2020 Dönemi İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında, 12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Ortak İzleme Komitesi toplantısında fonlanması uygun bulunan 15 projenin Bulgar ortaklarına 11 Aralık 2019’da Haskovo/Bulgaristan’da eğitim verilmiştir.

Ortak Sekretarya ve Yönetim Makamı temsilcileri, 30’dan fazla katılımcıya ihale usülleri, teknik uygulama ve izleme, hibe sözleşmesine yönelik değişiklikler, Yararlanıcı Portalı, bilgilendirme ve tanıtım gereklilikleri, yatırım projelerinin uygulanması, ilk seviye kontrolü, projelerin finansal yönetimi ve usulsüzlük konularında sunum yapmıştır. Program uzmanları, sıkça yapılan hatalardan bahsederek proje ekiplerinin projelerini başarılı bir şekilde tamamlamasına yardımcı olmak için tavsiyelerde bulunmuştur.

Eğitim sırasında kullanılan sunumların Bulgarca çevirilerine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Facebook icon
Twitter icon