Обучение „Изпълнение на проекти“ за представителите на българските партньори по втората покана

12.12.2019

На 11 декември 2019 г., в гр. Хасково, се проведе обучение за българските партньори по 15 проектa, одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България – Турция 2014 - 2020 на 12.11.2019 г. В присъствието на над 30 участници, представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган представиха темите: Процедури за договаряне, Техническо изпълнение на проектите и мониторинг, Промени в договорите по време на изпълнение, Електронна система за обмен на документи, Информация и публичност, Изпълнение на инвестиционни проекти, Верификация на разходите от контрольори, Финансово изпълнение на проектите и Нередности. Експертите представиха актуална информация за най-често допусканите грешки от практиката до момента и дадоха съвети, които да помогнат на екипите да реализират успешно своите проекти.

Презентациите от обучението могат да бъдат намерени ТУК.

Facebook icon
Twitter icon