Обучение „Изпълнение на проекти“ за представителите на българските партньори по втората покана