İkinci Çağrı Kapsamında Bulgar Yararlanıcılar için Proje Uygulama Eğitimi

07.08.2019

Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi İkinci Çağrı proje teklifleri kapsamındaki Bulgar ortakların proje yönetim ekipleri için 24 Temmuz’da Bulgaristan’ın Haskovo kentinde, 25 Temmuz’da ise Burgas kentinde olmak üzere iki eğitim düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Programın Yönetim Makamı ve Ortak Sekretarya’dan uzmanlar, katılımcılara fonlanan projelerin başarılı yönetimi, alt yüklenici usulleri, ilk seviye kontrolleri, teknik olarak projenin uygulanması ve izlenmesi, yatırım projelerinin özellikleri ve uygulanması, bilgilendirme ve tanıtım gereklilikleri, hibe sözleşmelerinde değişiklik yapma ve usulsüzlüklerin raporlanması gibi ana konularda sunum yapmıştır.

Yararlanıcıların eğitim sırasında mali kesintileri belirlemeye ve proje ekibi üyelerinin gerçek maliyete dayalı atanmasına yönelik en güncel kurallara aşina olması sağlanmıştır.

Facebook icon
Twitter icon