Обучение „Изпълнение на проекти“ за представителите на българските партньори по втората покана

07.08.2019

На 24 юли 2019 г. в град Хасково и на 25 юли 2019 г. в град Бургас бяха проведени обучения за българските партньори по сключените договори за субсидия по втората покана по Програмата Interreg-ИПП за ТГС България – Турция 2014-2020.

Експерти от Управляващия орган и Съвместния секретариат на програмата представиха пред участниците основните теми, свързани с успешното управление на финансираните проекти - процедури за възлагане на обществени поръчки, верификация на разходите от контрольор, техническо и финансово изпълнение на договорите за субсидия, особености на инвестиционните проекти, правила за информация и публичност, промени на договорите и докладване на нередности. По време на обучението на бенефициерите бяха разяснени най-актуалните правила за определяне на финансови корекции, както и особеностите, при назначаване на екипа на проекта на база на действително извършени разходи.

В дискусионната част на семинарите, представителите на българските партньори имаха възможност да получат и отговори на интересуващите ги въпроси.

Презентации от обучението могат да бъдат намерени ТУК.

Facebook icon
Twitter icon