Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at contributing to the effectiveness of the measures taken by authorities to address the issue of marine litter, as common challenge in the environmental protection of the Black and Aegean Seas.
The activities planned within the project include investment works for waste cleaning of Vaya Lake flowing in Black sea and elimination of the landfill in the area of channel. Initial activities for development of separate waste management in Enez will be introduced also. A number of campaigns aiming at cleaning up marine litter and increasing public involvement in the problems of protecting the sea from pollution and improving the environment are envisaged.
Within the project a collection of good practices for waste management of wetlands and marine litter prevention, separate waste collection systems in European Union and Bulgaria, legislation and application of legislation will be presented.
The implementation of the project will identify the sources of marine litter in cross border areas and good waste management models will be transferred to good practice for better waste management and will decrease the urban pollution in wetlands in Black and Aegean seas.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The overall objective of the project is developing a monitoring network to observe bark beetle population dynamics in artificially propagated coniferous forests in the regions of Burgas and Kirklareli through conducting specialized research and detect bark beetle infestation in artificially propagated coniferous plants.
The main activities of the project include the organization of a three-day seminar on "Measures and activities to improve coniferous forests in the cross-border region" in Kirklareli. The seminar will evaluate and identify the most important strengths and weaknesses of both countries in terms of management of coniferous forests, insect pests and disease prevention, as well as the impact of climate factors on the rate of disease, abiotic diseases and damage by abiotic factors.
Within the project, in Sozopol, a seminar ''Application of preventive and integrated methods to coniferous plants for the purpose of improving their condition’’ will be held. The seminar will be attended by scientists, forest experts, representatives of local authorities from Bulgaria and Turkey.
The implementation of the project will contribute to the improvement of the management of common natural resources and the maintenance of forest ecosystem health and vitality in the Black Sea coast and Strandzha Mountains region.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at enhancement of nature protection cooperation initiatives in the cross-border area throuth promotion of separate waste collection and increasing the public awareness in environmental protection.

Within the project training of municipal workers for seperate collection of green waste will be organized in Aytos, a two-day workshop will be held in Edirne with the participation of both partners and an awaraness compaign will be held in Edirne province. The Final forum and event "Let's clean our town together" will be organized in Aytos.

Implementation of joint measures for nature protection are envisaged in the cross-border region. Delivery of equipment for seperate waste collection in province of Edirne and in Aytos will be made for the purposes of the project. Municipal staff will be trainied for operating the equipment.

As result of the implemented training activities and supplied specialized equipment, the capacity and awareness in both municipalities for waste collection and environmental protection will be improved.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

‘’Bulgaristan-Türkiye Bölgesinde Çevrenin Korunması için Ortak Sınır Ötesi Girişimler’’ projesi sınır ötesi alanda çevrenin, doğanın korunması ve bu konuya yönelik insanların farkındalığını arttırma konuları üzerine güçlerini birleştirmeleri için Bulgaristan ve Türkiye’den pek çok insanı bir araya getirmiştir.

Bir çok kuruluş, kişi ve proje ortakları proje hedeflerine ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmış ve bu sebeple proje boyunca birçok etkinlik, toplantılar, basın toplantıları ve farkındalık kampanyası düzenlenmiştir.

İlk olarak her iki ortak da ekipman satın alımı yaparak işe başlamıştır. Bu kapsamda Edirne 706 adet geri dönüşüm kutusu ve Aytos’ta yeşil atıkların ayrı toplanması için ekipman alımı gerçekleştirmiştir. Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla her iki ortak da atıkları ayrı toplamaya başlamış, çevrenin korunması konusunda köylere ulaşmış ve daha iyi hizmet sunulmaya başlanmıştır. Böylelikle kirlilik azaltılmış, temiz yaşam alanları oluşturulmuş, atıkların doğaya verdiği zarar minimize edilmiş ve atıklar geri dönüştürülmek üzere ayrı olarak toplanmaya başlanmıştır.

Ancak tüm bunlar çevrenin korunması için yeterli değildi. Konuyu kalıcı kılmak, projemizi ilerletmek ve konunun önemini yayabilmek için  kurumları, çevre konusunda uzman kişileri ve halkı da işin içine dahil etmeliydik ve bunu gerçekleştirdik. Bu nedenlerden dolayı Edirne’de bir çalıştay ve Aytos’ta bir final forum toplantısı düzenlenmiştir.  Türkiye ve Bulgaristan’ın yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarından çevre konularında uzman kişiler düzenlenen toplantılarda çeşitli sunumlar yaparak gerçekleştirdikleri örnek uygulamaları paylaştılar. Bu sunumlarla birlikte her iki tarafta çevreyi korumak için yapılması gerekenler konusunda farklı fikirler edinmişlerdir. Diğer yandan katılımcılar çevre üzerine bir tartışma oturumu gerçekleştirerek sorunlar hakkında beyin fırtınası yaptılar. Tartışma oturumu sona erdiğinde katılımcılar bir protokol yayınlayarak çevre sorunları konusunda yeni projeler üretmek ve birlikte hareket etmek gibi çeşitli kararlar aldılar. Proje ortakları bu toplantılarda yeni bir hibe projesi üretilmesi, ilerleyen süreçler için ortak hareket kararı alınması ve iki ülke arasında yeni ilişkilerin kurulmasına aracı olmasından dolayı hedeflenen proje amaçlarına ulaşmış oldular. Ayrıca proje etkinlikleri ve toplantıları ile ilgili tüm bilgiler daha çok kişiye ulaşması için yerel basın ile paylaşılmış ve projemizin sosyal medya hesaplarında da yayınlanmıştır.

Toplantıların bitmesiyle birlikte, insanları projemize ortak etmek ve projemizi daha da başarıya ulaştırabilmek için Aytos’ta ‘’Haydi şehrimizi birlikte temizleyelim’’ etkinliği gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlar, gönüllüler ve öğrenciler ve Türkiye’den 12 katılımcıyla birlikte çevre temizleme etkinliği düzenlenmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik sembolik bir etkinlik bile olsa tüm katılımcılar çevre temizliği konusunda teşvik edilmiş, bu konuda birlikte çalışmış ve amaçlarına birlikte ulaşarak mutluluğu beraber paylaşmışlardır. Bu etkinlikle birlikte 2 ülke çevreyi korumak için birlikte çalışarak hareket etmiş ve böylelikle aralarındaki sınırları yok etmişlerdir. Ayrıca bu etkinlikle birlikte çocukları da projeye dahil ederek bir umut da gelecek için ekilmiştir.

Son olarak projemizin halka ulaşmasını sağlamak için Edirne merkez ve 8 ilçesinde bir farkındalık kampanyası düzenlenmiştir. Geri dönüşümün önemi ve çevresel sorunlar üzerine olan eğitim konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere 260 kişi katılmış ve bunların çoğu köy muhtarları ve öğretmeler olmuştur. Bu nedenle köy halkına ve öğrencilere ulaşmak için güzel bir fırsat yakalanmış ve bu sayede muhtarlar ve öğretmenler aracılığıyla istenen kitleye ulaşılmıştır. Ek olarak, proje ile ilgili broşürler ve el ilanları köy kahvehaneleri ve okullara da dağıtılmış ve bu şekilde kampanya daha çok nüfusa ulaşmıştır.  Kampanyayla birlikte vatandaşların çevrenin korunması konusundaki farkındalığı arttırılmış ve aynı zamanda eğitimler uzmanlar ve katılımcılar için interaktif bir şekilde gerçekleştirilerek köylülerin çevre konularındaki farklı sorunlarını ifade etmesi sağlanmış ve buradan yeni projeler üretmek için değerli bilgiler elde edilmiştir.

Böylelikle, sınır ötesi alanda çevre problemlerini çözmek adına pek çok insanla etkileşim kurarak ve attığımız küçük adımları proje sonunda büyük mutluluklara dönüştürerek insanlara kalplerinde yeşertmeleri için bir umut verilmiştir.

Sosyal Medya:

Facebook: www.facebook.com/CB005.1.12.087

Facebook: www.facebook.com/ipaedirnecb005.1.12.087      

Proje Materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine (dosya ve bilgi afişi) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Türkçe ve Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Proje broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlere ilişkin sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at addressing issues which are of universal character for the region and the both countries such as establishing public awareness for sustainable use of natural resources and building an environmentally conscious society.
The main project activities are research of the needs of and awareness about nature protection in rural area, mapping of illegal dump sites, elaboration of study "Best practices for illegal dumping prevention and their effect on business development", development of children manual of ecological issues "Let's think green". Eco workshops in Kirklareli will be organized and a campaign for cleaning and revitalization of dump sites (disinfection, reforestation etc.) will be conducted.
As a result of the implementation of the project Joint management plan of protected areas in the common CB region and joint detailed map of the illegal dumpsites will be elaborated. Thus the capacity for nature protection, sustainable use and management of common natural resources through cooperation activities in the cross-border area will be improved.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on the implementation of expert exchange of knowledge, experience, tradition and good practices in the field of monitoring, early detection and control of drying and its impact on forest micro and macro ecosystems through development and joint exploration of risk zones and presentation of information on the dynamics of drying of coniferous and deciduous plantations from protected areas for a period of 10 years.
Within the project the following equipment will be purchased: mobile stations for measuring of climatic and soil conditions, computer serving mobile stations, laptops, Tablets, GPS, specialized vehicle for monitoring of primary crisis reaction, quadcopter and others for observing from the air the general state of the forest ecosystem in inaccessible areas and provide the information for analysis.
The project also includes monitoring of forests affected by drying, summarizing and presenting the results, their impact on the forest ecosystem and investment in afforestation in a new forest: afforestation of 80 decares area, of which 40 decares on the territory of Republic of Bulgaria, on the land of the village of Dennitsa, Bolyarovo Municipality with typical local tree species, namely "Quercus frainetto" and Quercus cerries", and 40 decars on the territory of Turkey, on the land of the village of Lalapasa, with the typical local tree species "Quercus rubra".
The implementation of the project will contribute to the balanced development of forest ecosystems in the croos-border area and the foundations for professional cooperation between forest engineers in Bulgaria and Turkey will be set up. The preparation of a joint management plan for risk areas will achieve the successful management of the affected by abiotic and biotic factors of the forest.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims to provide facilities for the efficient and economical reception, transportation and separation of solid waste generated on the territory of Madzharovo (Bulgaria) and Edirne (Edirne), as well as dissemination of consistent messages for public outreach about recycling and collection of waste.

The project envisages supply of a specialized car for cleaning the streets, a specialized car for garbage collection and purchase of 100 containers for separate garbage collection for the municipality of Madzharovo. A skid steer loader, a back-hoe loader and a tractor will be delivered for the Municipality of Edirne. During the project implementation 10 days training with the participation of 150 students from Edirne on "Separate collection of waste” will be organized.

The project implementation will increase the capacity of both organizations and awareness of young people in the border region about environmental protection and waste collection.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at increasing the technical capacity for measuring the water quality in Gala Lake (Turkey) through purchasing specialized equipment and physically improving the environmental conditions in Vaya Lake (Bulgaria) through investment activities.

The project envisages improvement of the overall capacity for nature protection and sustainable management of natural resources and biodiversity in both lakes through conducting parallel structured studies of the ecological status of the waters, measuring pollutants, making recommendations and developing joint model for ecosystem services. During the project duration it will be implemented specialized training on environmental protection and preservation of biodiversity in Burgas and Enez and awareness-raising campaign. For the purposes of the project it will be delivered a vertical system for monitoring the waters of Gala Lake in Enez and the channel "Vaya Lake - Black Sea" in Burgas will be cleaned.

The implementation of the project will improve the capacity of the project partners in the area of nature protection will be improved, including their potential for collaboration in developing and executing joint initiatives targeting at sustainable using of natural resources and protection of the biodiversity. In addition, the investment activities carried out will lead to direct mprovement of the ecological conditions in Vaya Lake and Gala Lake.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Proje kapsamında, Gala Gölü’ndeki (Türkiye) suların kalitesinin takip edilmesi amacıyla özel ekipman satın alımı yoluyla teknik kapasitenin arttırılması ve yatırım faaliyetleri (Vaya Gölü – Karadeniz arasındaki kanalın temizlenmesi için) gerçekleştirmek suretiyle Vaya Gölü’ndeki (Bulgaristan) çevresel koşulların fiziksel olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje sonucunda, su ve kirletici maddelerin ekolojik koşullarına ilişkin paralel olarak yapılandırılmış analiz çalışmaların gerçekleştirilmesi, öneriler formüle edilmesi ve ortak bir ekosistem hizmetleri değerlendirme modeli geliştirilmesi suretiyle iki göldeki genel çevresel koruma ve biyolojik çeşitlilik kapasitesinde ilerleme kaydedilmiştir. Aynı zamanda pek çok yatırım içermeyen(soft) faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

Burgaz Kaymakamlığı, 2017 Ekim ayı içerisinde iki etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Ayın başında “Prof. Dr. Assen Zlatarov" Üniversitesi Su Koruma Bölümü, Burgaz Çevre ve Su Koruma Bölge Müfettişliği’nin katılımıyla Bulgaristan ve Türkiye’den gelen uzmanlarla Burgaz’da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Birkaç gün sonra Bulgaristan’ın Burgaz İlçesindeki “Vaya” Gölü ve Türkiye’nin Enez İlçesindeki “Gala” Gölü’nün habitat ve biyolojik çeşitliliğinin muhafazası ve çevrenin korunması konularında ortak bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

17 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye’nin Enez İlçesinde her iki göldeki su kalitesi araştırmalarının sonuçlarının sunulduğu üç günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca Vaya ve Gala’da ortak bir ekosistem hizmetine ilişkin bir araştırma geliştirilmiş ve ekosistem yapısının değerlendirilmesine ilişkin bir metodoloji ele alınmıştır. Uzmanlara göre, Vaya kanalı temizlendikten sonra Vaya Gölü’nün su durumundaki iyileşmeye yönelik tahminler olumludur. Temizlik, gölün hidrolojik rejiminin normale döndürülmesi ve biyolojik çeşitlilik durumunun gelişmesi bakımından çoktan faydalı olmuştur. Projeden elde edilen faydalar, iki hedef alanın büyük çevresel, kültürel ve rekreasyonsal potansiyeli ve önemi bakımından açıklanmıştır. Vaya Gölü, Via Pontica (Avrupa’nın ikinci en büyük göç yolu) göç yolunun bir parçası olup Gala Gölü ise (Meriç Deltası Önemli Kuş Alanının bir parçasıdır) bir tabiat koruma alanıdır. İki bölgede barınan/göçen pek çok tür, oldukça enderdir ve/veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Projenin internet sitesi:

http://morecare-bgtr.eu

Projenin Sosyal Medya Görünürlüğü

Facebook sayfası: www.facebook.com/morecareainos/     

Projenin materyalleri:

Projenin görünürlük materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Projenin bilgilendirme broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

"MoreCare" broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

"Joint Model and an Assessment Methodology for ecosystem services in Vaya (Burgas) and Gala (Enez) lakes" isimli araştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Vaya ve Gala gölleri sularının ekolojik verilerini gösteren çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

07-08.10.2017 tarihinde Burgaz’da gerçekleştirilen Modül 1- Biyo-çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması ve çevresel koruma konulu eğitimin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

09.-11.10.2017 tarihinde Enez’de gerçekleştirilen Modül 2- Biyo-çeşitliliğin ve yaşam alanlarının korunması ve çevresel koruma konulu eğitimin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on the exploring the spread of eagle species, threats and people's attitudes towards them. The overall goal is to establish cross-border cooperation and build capacity for conservation of key species and identification and management of protected areas and Natura 2000 sites.
Within the project mapping the breeding sites and habitats of the globally threatened Imperial Eagle in Thrace and identification of possible Natura 2000 sites in Kırklareli and Edirne regions based on distribution of Imperial Eagle and other key species will be done. Campaigns for the conservation of Imperial Eagle nests will be organized in the provinces of Edirne and Kirklareli. A joint “Great Beach Cleaning” event will be held involving volunteer - youth who will also monitor the migration of birds in the cross-border area.
The implementation of the project will contribute to raising the environmental awareness of young people who will be engaged in clean-up activities for litter reduction.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at improving the cooperation capacity for sustainable development of protected areas and coastal environment in the CBC region Vize-Sredets.
The project envisages construction activities in the Tabakhane Dere and to turn it and the area around it into a GREEN ECO-SPACE organized around an air pollution measuring station and environmental friendly activities for ecosystem monitoring in Vize (incl. coastal zones). An old building will be reconstructed and to turned it into a LABORATORY-CENTER for Environmental Monitoring and Biodiversity in Protected Areas in Sredets. The both ECO-centers will work together and they will host interactive laboratories ("BIOSPACE-KEEPERS" & "COAST-KEEPERS") for 80 children and young people who will be trained in the sustainable development of protected areas and coastal zones in the cross-border region of Vise and Sredets.
Environmental activities in the coastal zone and waste reduction at Panayir Isklesi in Vise will be implemented through joint voluntary campaigns. The project will create conditions for the sustainable implementation of specific activities for the protection of protected areas through conservation activities in the "Div bojur" (“Wild peony") protected area in Sredets.
A Common STRATEGIC ECO-ALLIANCE for the sustainability of protected areas and coastal environment will be created representing a common network to organize all activities and innovations aimed at achieving sustainable protected areas and clean coastal areas, as well as improving the quality of all common natural resources.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims to contribute to enhancing the cooperation in environmental sustainable development in the cross-border area of Pinarhisar (Turkey) - Sredets (Bulgaria) through execution of small-scale investment activities in green infrastructure from both sides of the border.

Within the project it is envisaged conduction of a joint workshop and happening for disadvantaged youths and children to increasing their knowledge in conservation and management of common natural resources. The project foresees reconstruction of and creation a “GREEN HOUSE” in Sredets and an "ECOLOGICAL CENTER" in Pinarhisar as centres for cross-border training and networking for sustainable development. It will be organized and implemented "Green week" events in Sredets and Pinarhisar to increasing the public awareness among the local pupulation on climate change and nature protection issues.

The implementation of the project will encourage the cooperation among policy makers, NGOs and associations of producers through exchanging information, sharing experience and best practices which will improve the eco sustainability of the region.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

 

Ortakları

Pages

Subscribe to Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması