Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Proje durumu: Tamamlandı

Çok yaygın olarak, "orkide" kelimesinin egzotik, tropik bölgelere ait olan, tropik ormanlar ve maceralarla ilişkilendirilmektedir. Bilim adamları ve botanikçi çevrenin dışında çok az kişi tarafından aslında Orkidelerin 23.000'ten fazla türün ikinci en büyük ailesi olduğunu ve Avrupa'da 200'den fazla bulunduğu bilinmektedir. Strandzha'nın özel coğrafi konumu, özel iklim koşulları ve paleontolojik geçmişi (Buzçağında buzlanmanın oluşmaması), bu dağlarda çiçeklenmenin görülebilmesinin nedenlerini oluşturmakta ve Avrupa için benzersiz olmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle,  burada birçok Orkide türünün bulunması da ilginç değildir. Biyolojik ve ekolojik özellikleri nedeniyle, orkideler karşılaştıkları doğal ortam durumu için gösterge türler olarak kullanılmaktadır. Ancak, orkideleri arazide tanıma güçlükleri onları çoğu izleme programı ve metodolojisi dışında tutmaktadır. Bu nedenle, orkide türleri genellikle kontrol edilmez ve korunması güçtür. Projemiz, farklı kurumlarda (orman işletmeleri, milli park müdürlükleri, üniversiteler, bilimsel kurumlar) çalışanların, bu bölgede orkideler ve habitatlarını az nüfuslu ve internetin yeterli olmadığı dağlık bir alanda izlemelerini sağlayan özel yazılımın geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilidir. Projede planlanmış olan faaliyetlerin uygulanmasının bir sonucu olarak, Orkide türlerinin kapsamlı bir şekilde haritalanması, onların yoğunluklarının Istrancalardaki büyüklüğü ve dağılımı tespiti gerçekleştirilmiştir. 32 tür bulunmuştur ve 2 tür ise bu dağda keşfedilen yeni türdür. Toplamda 793 lokasyon (GPS koordinatları ile) ve toplam 1055236 örnek haritalandırılmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve uygulamalarda bulunan nadir orkide türlerine ilişkin yeni habitatlar tespit edilmiştir. Ayrıca yabani orkideler ve yaşam alanlarına yönelik tehditler hakkında bilgi toplanmıştır. Ana tehdit, orkidelerin yumrularının toplanması ve bunların satış için kullanılmasıdır. Saha çalışması sırasında toplanan tüm bilgiler bir raporda toplanmış ve yazılımın geliştirilmesi için kullanılmıştır. Yazılım, bölgedeki orman işletmelerine ve bunu kullanmak için eğitilen orman personeline verilmiş olan tabletlere kurulmuştur.

Proje internet sitesi:

https://orchis.onenat.org/

Proje görünürlük materyalleri:

Proje materyallerine (defter, afiş, tişört, çanta ve rozet) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Proje logosuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

“Istranca’nın orkideleri” çalışmasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

“Istranca Doğal Parkı’ndaki orkide familyası türleri üzerine yeni veriler” konulu alan çalışmasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

27 Temmuz 2017 tarihli basın konferansına ait Bulgarca sunuma BURADAN ulaşabilirsiniz.

Svetla Dalakchieva, Antoaneta S. Petrova’nın “Istranca Doğal Parkı’ndaki orkide familyası türleri üzerine yeni veriler” konulu sunumuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Svetla Dalakchieva’nın 30 Nisan 2018 tarihinde yaptığı “ORCHIS – Istranca’da orkide araştırmaları, korumanması ve doğal ortamları”konulu Bulgarca sunuma BURADAN ulaşabilirsiniz.

“Özelleştirilmiş yazılım ile çalışma kılavuzu” konulu İngilizce sunuma BURADAN ulaşabilirsiniz.

“Özelleştirilmiş yazılım ile çalışma kılavuzu” konulu Bulgarca sunuma BURADAN ulaşabilirsiniz.

“Özelleştirilmiş yazılım ile çalışma kılavuzu” konulu Türkçe sunuma BURADAN ulaşabilirsiniz.

“Proje uygulama sonuçları” konulu Bulgarca sunuma BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on protection of the nature and improvement of the condition of Natura 2000 protected areas and river coastal environment in the cross-border region. The main aim is to improve the conservation status of natural habitats and species in Sungurlare and Süloğlu municipalities through cooperation initiatives.
Sungurlare municipality envisages supply of multifunctional equipment for nature protection - an up-to-date tipper truck, a skid steer loader with mulcher and augers attachments and a garden chipper, necessary for execution of the designated specific activities for nature protection and conservation of natural habitats in Natura 2000 protected areas as soil loosening, cleaning of the territories, afforestation, placement of wooden houses for birds. Municipality of Süloğlu has found the necessity for procurement of a modern excavator and a light dumper truck, needed for cleaning of the Süloğlu stream bed, preparation of an area for afforestation to prevent erosion, improvement of the coastal environment.
A joint awareness event under the motto "Protecting Nature from All" and a joint school-wide campaign for nature protection will be held on both sides of the border.
As a result of the project implementation is expected, the territories in the Natura 2000 protected areas "Kotlenska planina" BG0002029 and "Gorna Luda Kamchia" BG0000136 in Sungurlare to be cleaned and afforested, as well as cleaning of the riverbed of the Sulloglu River and afforestation and improvement of the coastal river environment in the Sulloglu Municipality to be carried out. Through the exchange of know-how between the two municipalities, the awareness of the local population, stakeholders and school students regarding protection of the nature and the sustainable use and management of common natural resources.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Proje kapsamında, Sungurlare Belediyesi sınırları içinde doğa koruma faaliyetlerinin yürütülebilinmesi için özel ekipman (toprak kazma ve çalı temizleme gibi) tedarik edilmiştir, Quercus Frainetto ve Quercus cerris türlerinden oluşan 40.000 adet ağaç dikilmiş ve ağaçlarda yuva yapan, doğal yaşam alanında bulunan kuşlar için 20 adet ahşap ev ağaçlara yerleştirilmiştir.

Süloğlu'nda faaliyetler Süloğlu nehrinin kıyı çevresinin iyileştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Belediye ayrıca, sınırları içinde doğa koruma faaliyetlerinin yürütülebilinmesi için özel ekipman tedariki yapmış; genellikle erozyona maruz kalan dere yatağının temizlenmesi sağlanmış ve 12.000 adet hızla büyüyen söğüt, dişbudak ve çınardan oluşan fidan dikimi gerçekleştirmiştir.

Proje internet sitesi: https://jnp-project.com/      

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on improving the capacity for nature protection, sustainable use and management of common natural resources through cooperation initiatives in the cross-border area. The overall goal is to strengthen cooperation among “Vassil Levski” Primary School and “Suloglu primary school” for improving the students and citizen’s awareness and consciousness about environmental issues and the role of protected areas in sustainable development by innovative methods and solutions.
Within the project new training materials for students and teachers, new extracurricular seminar educational sub-program “Eco-volunteer” and Specialized Children's Guide in the protected areas will be developed. Specialized eco-cabinets will be equipped and the existing eco-laboratories will be upgraded in the both schools. Environmental seminars are planned to be held, such as additional training activities for students, teachers and parents, as well as implementation of pilot joint specific activities in protected areas in Bulgaria, including Children's patrol and the game “Strict Observer”. The Turkish partners will organize a student Eco-camp with the implementation of a special program agenda "Observer-Conservative".
The implementation of the project will contribute to expanding the content of the educational materials for students and teachers focusing on the role of protected areas, recognizing protected species and effective ways of conservation and surveillance. The project will provide an opportunity to introduce specific environmental educational programs aimed at implementing pilot joint coordinated specific conservation activity for protected areas in Bulgaria and Turkey.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Projede, gençlerin dikkatini doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının yenilikçi yollarına çekmek için yenilikçi pazarlama ve iletişim yöntemleri kullanıldı. Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi yöntemlerle ilgili çalışmalar yapıldı ve 3 dilde çevirisi gerçekleştirildi. Kimya, biyoloji, fizik ve ekosistem konularında gençler için 4 adet Çevresel ders modülü oluşturuldu. Doğanın koruma önlemlerinin yaygınlaştırılması için en iyi pazarlama uygulamaları çalışmaları yapıldı ve 3 dilde çevirisi gerçekleştirildi.

Bolyarovo ve Kofcaz’taki gençlerin yaşam tarzına daha yakın olan Ağ tabanlı araçlarla etkileşimli olarak çevre konusunda bilinçlenmesi sağlandı ve kapasitelerinin geliştirmesi için ilk adımlar atıldı. Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi araştırmalar geliştirilerek sınır ötesi işbirliği koşullarını sağlayan “Balkan Gençlik Ortamı Gözlem Platformu” kuruldu ve yenilikçi araştırmalar platforma yüklendi. Aynı zamanda doğanın nitelikleri ve özellikleriyle ilgili olarak “Genç Çevreciler” tarafından toplanan bilgiler öğrenciler tarafından görüntülendi, dolduruldu ve analiz edildi.

Projede, bitkilerle ve hayvanlarla birlikte yaşadığımız çevreyi korumak ve ayrıca bozulmuş olan ekosistem dengesini yeniden dengelemek için “Genç Ekolojistler” öğrendiler ve yeteneklerimizi geliştirmek için en iyisini yapmaya çalıştılar.

Geliştirilen ders modülleri sayesinde, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza, daha yaşanabilir bir dünyayı nasıl idare edebilecekleri öğretildi. Dünyamızı, doğamızı korumak ve çevre döngüsünü korumak için önemli görevlerde özetlendi. Enerjimiz ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla, dünyamızı korumak için bir sonraki adımlar atıldı.

Proje süresi boyunca bir çevrimiçi sosyal medya kampanyası aktif hale geldi; bu kampanya, gençler arasında doğa koruma önlemlerinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulundu, pazarlama çalışması ile belirlenen problemler tespit edildi ve bazı önlemler uygulamaya kondu. Gençler, bu konuda teşvik edildi.

Projenin sosyal medya hesapları:

f/ https://www.facebook.com/genccevreciler/

Twitter: https://twitter.com/Genccevreciler

Instagram: https://www.instagram.com/genccevreciler/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuqnqfGv-uD7SeMzxaibpWg/videos?disable_polymer=1

Proje materyalleri:

Projenin broşürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi yöntemlerle ilgili çalışmanın (İngilizce versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi yöntemlerle ilgili çalışmanın (Bulgarca versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi yöntemlerle ilgili çalışmanın (Türkçe versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Doğanın koruma önlemlerinin yaygınlaştırılması için en iyi pazarlama uygulamaları çalışmasının (İngilizce versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Doğanın koruma önlemlerinin yaygınlaştırılması için en iyi pazarlama uygulamaları çalışmasının (Türkçe versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Okul öğrencileri için Çevresel ders modüllerinin (Bulgarca versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Okul öğrencileri için Çevresel ders modüllerinin (Türkçe versiyonu) BURADAN ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında geliştirilen Balkan Gençlik Ortamı Gözlemevi Platformu’na, İngilizce, Bulgarca ve Türkçe dillerinde şu adresten ulaşılabilmektedir: http://youth-observatory.com.

Gençler arasında doğa koruma önlemlerinin yaygınlaştırılması için oluşturulan 5 tanıtım videosuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Proje durumu: Tamamlandı 

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Sınır ötesi projenin geliştirilmesi iki tarafın ortak çalışmasıdır. Projenin temel amacı, bölgeye mobil meteoroloji istasyonlardan oluşan bir ağ kurarak ve iklim değişiklikleri ve ormana etkilerini gösteren bir veritabanı oluşturarak Yıldız/Strandja ormanlarındaki iklim değişikliği koşullarında orman ekosistemlerinin korunmasıdır.

İklimsel bileşenleri ölçme konusundaki iklimle ilgili konu ve durumlar giderek daha çok küresel ısınma ile ilgili olmaya başlamıştır. Ormanların ve biyolojik çeşitliğin korunması konusu her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çekmektedir. Proje, çevrenin korunması ile ilgili somut eylemlere odaklanmayı amaçlamaktadır.

Projenin sınır ötesi etkisi, Bulgaristan tarafında Rezve deresinin başlangıcından Belevren köyüne kadar, Türkiye’de ise Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasını kapsamaktadır. Bir sınır ötesi etkisi de Rezovo ve Veleka derelerinin havzalarının gözetim altında tutmaktır . Proje kapsamındaki temel faaliyetler; konferanslar, seminerler, Bulgaristan ve Türkiye’de bulunan Yıldız /Istranca dağlarındaki ilgili alan ziyaretleri, proje ekibi toplantılarıdır. Yıldız /Strandja ormanlarının korunması ve orman yönetimi konusunda iki ülkenin güçlü ve zayıf yönlerini, doğal afetlerin bölgeye olan etkisini ve iklim değişikliğinden gelecek zararların tahminleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu faaliyetlerin amacı, değişen iklim şartlarında ormanların uğradığı biyolojik ve abiyolojik zararların tespiti, kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek ve gelecekte ormanların işletilmesinde öncü uygulamaları yaparak ormanların sürdürebilir ve başarılı yönetimi hedeflemektir.

Projenin sonuçları ve faydaları: Proje uygulama sürecinde Yıldız/Stranca ormanlarında mobil meteorolojik istasyon ağı kurularak iklim değişikliklerinin ormanlar üzerindeki etkisi izlenmeye başlanmıştır. Meteorolojik istasyonlarının verileri kullanılarak, gelecekte doğal afetler önlenecek veya erken uyarı sistemiyle can ve mal kaybının önüne geçilecektir. Veri analizleri sonucunda değişen iklim şartlarına dayanıklı ekosistemler meydana getirilecektir. Proje, uzmanların veri değişimi ve yeni konular öğrenmesinde çok etkili olmuş, ayrıca Yıldız /Strandja dağlarıyla ilgili bir veri tabanı oluşmuştur. Veriler, internet sayfasında yayınlamaktadır ve yerel nüfusun yanında ilgililer, katılımcılar, Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Sofya’da bulunan Bulgaristan Bilim Akademisi, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve bilim çevreleri tarafından izlenerek, kullanılabilecektir.

Proje görünürlük materyalleri:        

Proje tanıtım materyallerine (afiş, bilgi panosu, not defteri, dosya ve etiket) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

18-20 Ekim 2017 tarihinde Sozopol’de düzenlenmiş olan “İklim değişikliği şartlarında orman yönetimi” konulu seminere ilişkin sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

31 Mayıs ve 1 Haziran 2018 tarihinde Tsarevo’da düzenlenmiş olan nihai basın konferansı sırasında yapılmış olan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil meteoroloji istasyonundan alınan veriler (Bulgaristan’ın Zvezdets ve Kosti köylerinde) www.stringmeteo.com internet sitesinde ve https://www.stringmeteo.com/stations/zvezdets/PWS%20Zvezdets.htm and https://www.stringmeteo.com/stations/kosti/index.html bağlantısında mevcuttur.

Ortakları

Pages

Subscribe to Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması