Bölgenin sürdürülebilir büyümesi için riskin önlenmesi

Proje Adı:CB005.1.11.047
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi
Proje Türü:Soft
Proje Süresi (Ay):14
Proje Bütçesi:95539.24 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:17.08.2017
Proje Bitiş Tarihi:16.08.2017
Proje Etki Alanı:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Proje Özeti:

The project aims at exchange of experience, know-how and good practices in the field of risk assessment and risk analysis in the cross-border region.

The project activities include the creation of a working group in Burgas consisting of experts who will investigate the disasters – manmade and natural happened during the last 5 years and will assess the current risk areas.  The collected and processed data would be served for preparation of a disaster “risk map” in the Bulgarian-Turkish cross-border region.

A "round table" event will be organized in Edirne under the motto "Management of risk prevention – a key for sustainable development of the cross-border region". Here will be announced and discussed the risk assessment results for the main risky zones incl. Environmental, Biological, Health, Technological, Natural risk and  the prevention of natural and man-made disasters.

It is envisaged “risk information tools” to be developed”, including risk maps and mobile application.

Training in Edirne will be conducted for the representatives of agriculture, business, administration and civil society on risk management and disaster protection.

On behalf of the Bulgarian partner a " Virtual Risk HUB " will be created, which will play a role of a platform functioning as common one for business, education, research, government and stakeholders to meet, collaborate, exchange information and good practices at the risk prevention management.

As a result of the implementation of the project one general guide and a book will be issued. The materials will help to improve the joint actions co-ordination in emergency situations, which ensures increased protection and security for the residents of the cross-border region.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Sınır Ötesi Alan, belirli coğrafi, ekonomik ve çevresel özelliklere sahip, yönetimi için özel çaba gerektiren hızlı gelişen bir alandır. Bu durumda, bölgede yükselen yeni teknolojik ve ekonomik gelişmeler, çevreye olan etkilerinden ve yönetilmesi özel ilgi ve bilgi gerektiren riskli durumlara neden olduğundan bölgenin odak noktasındadır. Doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Genellikle gerçekleşmeleri düşük olasılıklı olarak sınıflandırılmasına ragmen risk önleme ve afet sonuçlarının azaltılması sınır ötesi alanlar için daha büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni sınır ötesi alanların sadece farklı anlayış, hayat tarzı, kaynak ve yeteneklere sahip farklı ülkelerden gelen insanların buluşma noktası olması değil aynı zamanda ülke sınırlarında geçiş alanı niteliği taşımasıdır.

Bu alan; seller, heyelanlar, yangınlar, v.b doğal afetler ile teknolojik, korozyon gibi çeşitli büyük tehlikeler, toksik salınımı, radioaktiflik, patlamalar ve yangınlar, toplum için ekonomik riskler,çevre riski, Büyük Maritsa nehrinin kirlenmesi ile ilgili risk, Tunca ve tüm bölgenin sanayileşmesi riski, biyolojik risk,emniyet ve güvenlik riski,sağlık riski gibi insan kaynaklı felaketlerle karşı karşıyadır.

Hedef grupların proje uygulaması esnasında görüşülen somut ihtiyaçları, bilgi, eğitim ve deneyim paylaşımının gerekliliği ile bağlantılıdır.Yerel ve bölgesel otoritelerin ve iş çevrelerinin belirttiği üzere, en önemlisi de bölgenin karşı karşıya kaldığı önemli durumlarla başa çıkmada risk ve risk önleme yönetimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiye ihtiyaç vardır. Proje faaliyetleri, toplantıların ve eğitimlerin düzenlenmesinde ortakların tecrübesi, bölgesel ve yerel yönetimlerin desteğiyle, sınır ötesi kıyı bölgesinde çevrenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak, riskin değerlendirilmesi ve analiz kapasitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Proje ayrıca, hedef gruplarının temsilcileri arasında doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler hakkında bilgi eksikliği gibi zayıf yönleri ortadan kaldırmayı, doğal ve teknolojik risklerin önlemesini, sürdürülebilir kalkınmada kilit nokta olarak risk önleme konusunda düşük faiz uygulanmasını sağlamayı, işbirliği seviyesindeki düşüşün önlenmesini ve bu riskin azaltılması için tedbirlerin alınmasını, risk yönetimi alanında farklı sektörlerdeki yönetim kurullarının kapasitelerinin düşmesinin önlenmesini, doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler karşısında veri tabanlarının olmaması nedeniyle sistematik analizlerin yapılmasını, farklı yönetim modelleri yanı sıra farklı ulusal mevzuatlar ve kurallar ile afetlerin üstesinden gelinmesini amaçlamaktadır.

Bu Proje uygulaması, proje ortaklığının ve bölgenin güçlü yönlerine odaklanarak, birçok zayıf yönlerin ve kısıtlamanın üstesinden gelme fırsatı verdi.

Proje internet sitesi: http://risknowcomes.net/    

Projenin görünürlük materyalleri:

Proje ortakları tarafından hazırlanmış proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Risk yönetimi ve doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi için rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

“Bölgenin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Risk Önleme Makaleleri Toplama” başlıklı son konferans kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

CBC bölgesinin Türkiye kısmının sağlık risk raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

CBC bölgesinin Türkiye kısmının doğal risk raporu buradan ulaşabilirsiniz.

CBC bölgesinin Türkiye kısmının teknoloji risk raporu buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırma Metodolojisine buradan ulaşabilirsiniz.

Risk bilgi kartları (İngilizce versiyonu) buradan ulaşabilirsiniz.

Risk bilgi kartları (Türkçe versiyonu) buradan ulaşabilirsiniz.

Edirne ‘de, 16-17 Nisan 2018'de düzenlenen “Risk Önleme Yönetimi - CBR’nin sürdürülebilir kalkınması için anahtar” Yuvarlak Masa toplantısının sunumları’na (Türkçe versiyonu) buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil Uygulama "Risk Haritası" aşağıdaki adresten indirilebilir: Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.riskmap_project.

Risk Haritası web platformu (İngilizce ve Bulgarca) aşağıdaki linkte mevcuttur: http://riskmap.blacksea.bg/.

“Sınır ötesi bölgedeki doğal ve insan kaynaklı felaketler anketi” aşağıdaki linkte mevcuttur: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE2iSmVispWcrvUzgtRNORjodNDk_KWdaUaH_ubBXS6mz4Vw/viewform

Ortakları

Leading partner
Karadeniz Enstitüsü Derneği, Burgaz, Bulgaristan
PP2
Trakya Üniversitesi, Türkiye