Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Proje, Haskovo ve Edirne sınır ötesi bölgelerindeki sel baskınlarının sıklığının azaltılmasıyla birlikte; risk yönetimi ve sel baskını durumunda, acil müdahale etme sorumluluğuna sahip olan Bulgar ve Türk yetkililerinin işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Proje kapsamında planlanan faaliyetler; sel baskını risk yönetimi ve kurtarma ekip üyelerinin dalış kıyafetleri, yelekler…vs. tedarikine yönelik bir eğitim programının kurulmasını içermektedir. Özel ekipman tedariki yapılacakır: uzaktan kumanda ile uçan sisteme sahip bir cankurtaran botu (2 multikopter ve 1 uçak dahil) ve taşınabilir taşkın bariyerlerinin taşınması ile kurulumu için özel amaçlı araç.

Projenin uygulanış amacı, Ortak Operasyonel Usullerin hazırlanmasını ve ortak bir eylem planı oluşturulmasını içermektedir.

Yerel yetkililer için sel baskını yönetimi ve müdahale konularına ilişkin bir seminer organize edilecektir.

Projenin uygulanması, sınır ötesi bölgedeki ulusal acil durum yönetim kuruluşları ile yerel yetkili makamlar arasında gerçekleşecek ortak tatbikatlardaki operasyonel kapasitenin ve işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Haskovo - Edirne bölgelerinde, afet risk yönetimi alanında, yerel halkın farkındalığının artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

This project will continue the partnership and joint cooperation in the field of prevention created under the project PREVENT, CB005.1.11.165, implemented under the First call for project proposals of the Programme, between two project partners: Municipality of Dimitrovgrad and Municipality of Uzunkopru. The main Project Objective is aiming at creation of favourable conditions to define professionally the “hot spots” where intervention is needed, secure innovative technical equipment and increase the awareness of the population for disaster prevention and rescue activities.
The activities planned within the project include innovative approach for ensuring sustainability of the prevention measures against flooding in cross-border region. This innovative measure consists of increasing the technical capacity of the partners aiming to implement successful and long-term activities in prevention of floods as maintenance of dykes, corrections of rivers and gullies and realization of other hydro-technical and protective facilities. Municipality of Dimitrovgrad will purchase a new machine with a full range of equipment, ensuring its practicability and working in narrow, steep beds of rivers, water channels, ditches and road lay-bys to protect national and municipal roads from floods to provide normal accessibility during natural disasters. Municipality of Uzunkopru will purchase a new and innovative excavator with chains and one tired wheel loader that will provide a chance to the machines to work in the flooded areas especially for clearing and opening of river channels between the agricultural fields.
The project envisages training for young people from both municipalities as volunteers for flood action in the cross-border area, as well as analyses for preparation of hazard map for floods.
As a result, more than 50 km infrastructural works related to the improvement of the rivers, water channels, ditches, gullies and road lay-bys will be done. The normal flow of water, especially of rivers in the cross-border region, will be ensured. The equipment purchased will used for maintaining of the local dams and their embankments, that threating many local settlements from flooding.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at improvement the firefighting capabilities of municipalities Uzkup (Turkey) and Sungurlare (Bulgaria) and prevention and mitigation of the consequences of fires on their territory  through supplying new equipment in both municipalities and improving the capacity of the staff from both sides, responsible for firefighting.

Within the project it will be analyzed the risk of fires in the municipalities Sungurlare and Uzkup and it will be elaborated a guide on best practices for firefighting. The project envisages supply of firefighting equipment in both municipalities including highpowered trucks with mobile fireplatforms for fighting forest fires and elaboration of works design of firetowers for the municipality of Sungurlare.

The implementation of the project will contribute to improvement the reaction of the staff from both sides of the border in cases of fires through the skilles and knowledge acquired during the trainings and exchanging best practices.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Projenin temel amacı, her iki belediyenin de yangın söndürme yeteneklerinin geliştirilmesi, her iki belediye için yeni ekipman sağlanması ve itfaiyeden sorumlu personelin eğitimini geliştirerek bölgelerini etkileyebilecek yangınların sonuçlarını önlemek ve azaltmaktır.

Her iki ortak belediyede de ağırlıklı olarak ormanlık bölgeler yer almakta ve bu da kendi topraklarında daha fazla yangın çıkmasına neden olmaktadır. Sungurlare Belediyesi topraklarının yarısından fazlası ormandır (toplam 790 000 hektarlık alandan 393.000 hektar). Üsküp Belediyesinde ise 41564 dekar ormanlık alan bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki orman yangınlarından ciddi şekilde etkilenebilecek ve belediyenin orman bölgelerine yayılabilecek bir yangının başlangıç ​​noktası olabilecek fabrikaların çoğunu barındıran büyük bir organize sanayi bölgesine sahiptir. Proje erozyon, yangınlar, su baskını, fırtınalar ve kuraklık gibi İklim ile ilgili risklerin ölçülmesi,önlenmesi ve yönetimi, farkındalık arttırma, sivil koruma ve afet yönetim sistemleri ve altyapıları oluşturulması  amacıyla uygulanan bir yatırım projesidir.

Proje süresince, afetlere karşı direnç sağlamada kurumlarda öncelikli olan itfaiye faaliyetleri için araçlar ve gerekli teçhizat sağlanmış; “Üsküp ve Sungurlare belediyelerinde yangın tehlikesi risk analizi yapıldı ve yangınla mücadele için en iyi uygulamalar konusunda deneyimler paylaşıldı,  Sungurlare Belediyesi yangın kulelerinin detaylandırılmış tasarımı hazırlanmış; Düzenlenen 2 eğitimle 26 Türk ve Bulgar belediye yetkilisinin ve paydaşların bu alandaki kapasitelerinin arttırılması sağlanmış, “Etkili Yangınla Mücadele Teknikleri ve Yangınların Önlenmesi” Eğitimi ve Deneyim Paylaşım Ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Uygulanan proje iklim ile ilgili risklerin; özellikle yangınların önlenmesine ve yönetimine ilişkin farkındalık yaratma, sivil koruma, afet yönetim sistemleri ve sınır ötesi bölgedeki yangın söndürme altyapıları oluşturulmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Proje materyalleri:

Proje materyalleri BURADA mevcuttur.

Projenin ürünleri:

Proje sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmış broşürler (İngilizce, Bulgarca ve Türkçe versiyonları) BURADA mevcuttur.

“Üsküp ve Sungurlare Belediyelerinde yangın tehlikesi risk analizi ve yangınla mücadele için en iyi uygulamalar hakkında rehber” özeti (Türkçe versiyon) BURADA mevcuttur.

18-19 Aralık 2018 tarihlerinde Üsküp'te yapılan ziyareti için hazırlanan el kitabı BURADA mevcuttur.

Üsküp'te 18-19 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan Deneyim Paylaşımı ziyareti sunumları (Bulgarca ve Türkçe versiyonları) BURADA mevcuttur.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at exchange of experience, know-how and good practices in the field of risk assessment and risk analysis in the cross-border region.

The project activities include the creation of a working group in Burgas consisting of experts who will investigate the disasters – manmade and natural happened during the last 5 years and will assess the current risk areas.  The collected and processed data would be served for preparation of a disaster “risk map” in the Bulgarian-Turkish cross-border region.

A "round table" event will be organized in Edirne under the motto "Management of risk prevention – a key for sustainable development of the cross-border region". Here will be announced and discussed the risk assessment results for the main risky zones incl. Environmental, Biological, Health, Technological, Natural risk and  the prevention of natural and man-made disasters.

It is envisaged “risk information tools” to be developed”, including risk maps and mobile application.

Training in Edirne will be conducted for the representatives of agriculture, business, administration and civil society on risk management and disaster protection.

On behalf of the Bulgarian partner a " Virtual Risk HUB " will be created, which will play a role of a platform functioning as common one for business, education, research, government and stakeholders to meet, collaborate, exchange information and good practices at the risk prevention management.

As a result of the implementation of the project one general guide and a book will be issued. The materials will help to improve the joint actions co-ordination in emergency situations, which ensures increased protection and security for the residents of the cross-border region.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Sınır Ötesi Alan, belirli coğrafi, ekonomik ve çevresel özelliklere sahip, yönetimi için özel çaba gerektiren hızlı gelişen bir alandır. Bu durumda, bölgede yükselen yeni teknolojik ve ekonomik gelişmeler, çevreye olan etkilerinden ve yönetilmesi özel ilgi ve bilgi gerektiren riskli durumlara neden olduğundan bölgenin odak noktasındadır. Doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Genellikle gerçekleşmeleri düşük olasılıklı olarak sınıflandırılmasına ragmen risk önleme ve afet sonuçlarının azaltılması sınır ötesi alanlar için daha büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni sınır ötesi alanların sadece farklı anlayış, hayat tarzı, kaynak ve yeteneklere sahip farklı ülkelerden gelen insanların buluşma noktası olması değil aynı zamanda ülke sınırlarında geçiş alanı niteliği taşımasıdır.

Bu alan; seller, heyelanlar, yangınlar, v.b doğal afetler ile teknolojik, korozyon gibi çeşitli büyük tehlikeler, toksik salınımı, radioaktiflik, patlamalar ve yangınlar, toplum için ekonomik riskler,çevre riski, Büyük Maritsa nehrinin kirlenmesi ile ilgili risk, Tunca ve tüm bölgenin sanayileşmesi riski, biyolojik risk,emniyet ve güvenlik riski,sağlık riski gibi insan kaynaklı felaketlerle karşı karşıyadır.

Hedef grupların proje uygulaması esnasında görüşülen somut ihtiyaçları, bilgi, eğitim ve deneyim paylaşımının gerekliliği ile bağlantılıdır.Yerel ve bölgesel otoritelerin ve iş çevrelerinin belirttiği üzere, en önemlisi de bölgenin karşı karşıya kaldığı önemli durumlarla başa çıkmada risk ve risk önleme yönetimi konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiye ihtiyaç vardır. Proje faaliyetleri, toplantıların ve eğitimlerin düzenlenmesinde ortakların tecrübesi, bölgesel ve yerel yönetimlerin desteğiyle, sınır ötesi kıyı bölgesinde çevrenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak, riskin değerlendirilmesi ve analiz kapasitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Proje ayrıca, hedef gruplarının temsilcileri arasında doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler hakkında bilgi eksikliği gibi zayıf yönleri ortadan kaldırmayı, doğal ve teknolojik risklerin önlemesini, sürdürülebilir kalkınmada kilit nokta olarak risk önleme konusunda düşük faiz uygulanmasını sağlamayı, işbirliği seviyesindeki düşüşün önlenmesini ve bu riskin azaltılması için tedbirlerin alınmasını, risk yönetimi alanında farklı sektörlerdeki yönetim kurullarının kapasitelerinin düşmesinin önlenmesini, doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler karşısında veri tabanlarının olmaması nedeniyle sistematik analizlerin yapılmasını, farklı yönetim modelleri yanı sıra farklı ulusal mevzuatlar ve kurallar ile afetlerin üstesinden gelinmesini amaçlamaktadır.

Bu Proje uygulaması, proje ortaklığının ve bölgenin güçlü yönlerine odaklanarak, birçok zayıf yönlerin ve kısıtlamanın üstesinden gelme fırsatı verdi.

Proje internet sitesi: http://risknowcomes.net/    

Projenin görünürlük materyalleri:

Proje ortakları tarafından hazırlanmış proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Risk yönetimi ve doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi için rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

“Bölgenin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Risk Önleme Makaleleri Toplama” başlıklı son konferans kitabına buradan ulaşabilirsiniz.

CBC bölgesinin Türkiye kısmının sağlık risk raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

CBC bölgesinin Türkiye kısmının doğal risk raporu buradan ulaşabilirsiniz.

CBC bölgesinin Türkiye kısmının teknoloji risk raporu buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırma Metodolojisine buradan ulaşabilirsiniz.

Risk bilgi kartları (İngilizce versiyonu) buradan ulaşabilirsiniz.

Risk bilgi kartları (Türkçe versiyonu) buradan ulaşabilirsiniz.

Edirne ‘de, 16-17 Nisan 2018'de düzenlenen “Risk Önleme Yönetimi - CBR’nin sürdürülebilir kalkınması için anahtar” Yuvarlak Masa toplantısının sunumları’na (Türkçe versiyonu) buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil Uygulama "Risk Haritası" aşağıdaki adresten indirilebilir: Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.riskmap_project.

Risk Haritası web platformu (İngilizce ve Bulgarca) aşağıdaki linkte mevcuttur: http://riskmap.blacksea.bg/.

“Sınır ötesi bölgedeki doğal ve insan kaynaklı felaketler anketi” aşağıdaki linkte mevcuttur: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE2iSmVispWcrvUzgtRNORjodNDk_KWdaUaH_ubBXS6mz4Vw/viewform

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Genel Proje hedefleri, iki sınır ötesi bölgeden sorumlu makamlar arasında Satndart Operasyonel Prosedürleri ve Ortak Müdahale Planı hazırlayıp teslim edilen ekipmanla teknik ve operasyonel kapasiteyi artırarak sınır ötesi bölgedeki nüfusu etkileyen afetlere müdahale kapasitesini arttırmaktır.

Projede, sınır ötesi bölgedeki doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetlere müdahale için Standart Operasyonel Prosedürlerin geliştirilmesi, simülasyonu ve onaylanması, Doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetler sırasında ortak risk yönetiminin iyileştirilmesi öngörülmektedir. Sınır ötesi bölgede, Hava keşifleri için uzmanlaşmış bir sistem ve doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve felaketler sırasında yerel ve uluslararası faaliyetlerin uygulanmasında hızlı müdahale için özel araçlar sağlayarak kurtarma ekiplerinin teknik kapasitesinin ve etkinliğinin arttırılması, sınır ötesi bölgenin sorumlu makamlarının ortak bir Müdahale Planı uygulaması, Sınır ötesi alanda meydana gelen büyük doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve afetler durumunda müdahale için sivil toplum bilincini eğitilmesi ve arttırılması.

Projenin uygulanması sınır bölgesindeki doğal ve insan kaynaklı felaketlerin sonuçlarının önlenmesine ve hafifletilmesine katkıda bulunacaktır.

Proje durumu: Tamamlandı

Proje ortakları faaliyetleri takvime göre uyguladılar.

Projenin temel önceliği insan hayatını kurtarmak. Bu nedenle, proje yaratıcıları proje fikrini ortaya çıkardıklarında, insan yaşamının her şeyden önce olduğunu düşünmeye başlamışlardır. Proje boyunca insan yaşamının korunmasına daima öncelik vermişlerdir. Proje ISeC, doğanın korunması, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve felaketlerin önlenmesi alanında Bulgaristan - Türkiye sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik Akıllı strateji ve politikaların bulunmaması, çevre ile ilgili insan faaliyetleri, sınır ötesi alanın gözetilmesi ve doğal ve insan kaynaklı tehlikeler ve felaketler durumunda derhal müdahale etmek için yeni yöntemlerin ve yenilikçi ekipmanın bulunmaması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Felaketler sırasında Sorumlu Makamlar için Standart Operasyonel Prosedürleri, Ortak Müdahale Planı, Ortak Eğitimler ve Saha Tatbikatları gibi Projenin bazı faaliyetleri ortak müdahalesel sinerjiyi arttırmak için oluşturulmuştur. Prosedürler ve Planların hazırlanması ve Ortak Eğitimler için yapılan ortak toplantılar, birbirlerini tanımaya ve ortaklar için iyi ilişkiler kurmaya büyük katkı sağlamıştır. Sınır bölgesindeki iki yetkili makam tarafından imzalanan Standart Operasyonel Prosedürler ve Ortak Kurtarma Planı, felaketlere müdahale kuvvetini arttırmış ve bölgede yaşayan insanların güvenini arttırmıştır.

Beraber gerçekleştirilen saha çalışmaları bize felaketler üzerinde birlikte çalışmamızın çok daha etkili sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. Projede özel olarak tasarlanan ekipmanlar, afetlere müdahale kapasitesini arttırmıştır. Yeni teknolojik ekipmanlar; dronlar, UTV'ler ve havadan izleme imkanı sağlayan özel sistemler afetler sırasında faaliyetlerin organize edilmesini kolaylaştırdı.

Projeyi ve faaliyetleri planlarken, doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin etkilerini ve risklerini uzun vadede azaltarak, projenin bölgenin ortak kalkınmasına ve sürdürülebilir turizmine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Proje sonuçları, sınır ötesi bölgede yeni yatırımcıları çekecek olan bölgenin yangın ve afet güvenliğini artırmıştır.

Proje materyalleri:

Proje tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Bulgarca çevirisi) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Türkçe çevirisi) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Proje broşürüne (Bulgarca çevirisi) buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The overall objective of the project is improving the capacity to timely prevent and mitigate prevention and mitigation of the consequences of natural and man-made hazards and disasters and raising the awareness and willingness for cooperation of public servants of the local population and the representatives of local business to react in cases of emergency in the Municipality of Suloglu and Municipality of Sozopol.
Specialized vehicles and equipment for rescue in fires and floods will be supplied for the local administration. An old building will be renovated and a Disaster Management Center will be established. The Fire Station building in Sozopol will be reconstructed and extended expanded as well. For the purpose of the project activities educational materials will be jointly elaborated. A training for the rescue teams from Sozopol and Suloglu will be organized for the use of the equipment in cases of emergency.
Through the implementation of the project, the partners will join their forces efforts to prevent and mitigate the consequences of natural and man-made hazards and disasters in the region of the municipalities of Suloglu and Sozopol, as well as a capacity for disaster resilience will be built through the exchange of experience and joint training targeted at public administrations, young people, volunteers and other groups of the population.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at increasing the capacity of specialized institutions for reaction in case of forest fires and for prevention against forest fires and other disasters in the cross-border area Bulgaria - Turkey. For the needs of the project, specialized equipment for forest fires will be delivered - three vehicles plus personal equipment for the Bulgarian partner and one vehicle for the Turkish partner. The project envisages establishing study rooms in the buildings of the partners for training of children for reaction in cases of forest fires and other disasters.

For this purpose there will be elaborated training materials and a Guide on fire safety and civil protection with common preventive methods. Training materials will be targeted at the young people in the cross-border region. Field exercises and demonstrations of the new equipment will be conducted with participation of children which have successfully passed the training.

As a result of the project the capacity of the responsible institutions from both countries for effective intervention and managing forest fires will be improved and the awareness of young people to the consequences of natural disasters will be raised. Suppied specialized equipment will limit the damages from fires and will contribute to nature protection in the cross-border region.

Projenin Durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Bilindiği üzere, orman yangınları nadiren sadece bir bölge veya alanla sınırlı kalmaktadır. Bunun yanı sıra orman yangınları ciddi ekolojik, sosyal ve ekonomik problemler oluşturmaktadırlar. İklimde oluşan ani değişiklik ve küresel ısınmanın yanı sıra insani sebepler de orman yangını riskini artırdığından ağaçlandırmada düşüş ve çevre kirliliğinde artış meydana gelmektedir. Yangınlar nadir görülen hayvanların ve bitkilerin evi olan koruma altındaki bölgeleri de etkilemektedir. Bu da flora ve faunada ciddi zararlar oluşturmaktadır. Bu durumda akıllara sınır ötesindeki yangınla mücadele ekiplerinin bölgedeki riskler hakkında bilgi alışverişi, çok uluslu müdahale ve koruma konusunda yardımlaşma ve ortak hareketlerinde nasıl davranacakları sorularını getirmiştir. Proje bu amaçla ortaya çıkarılmıştır. Sonuçların engellenmesi ve azaltılması konusunda yapılan eğitim aktivitesinin hedef kitlesi sınır ötesi bölgedeki gençler olmuştur. Olası felaket durumlarında gençlere uygun reaksiyon vermeleri için ortak metodları gösteren, Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma hakkında bir rehber hazırlanmıştır. Rehber engelleme yöntemleri, kişisel güvenliği sağlama ve sınır ötesi bölgede olabilecek tüm felaketlerin sonuçlarının engellenmesi ve azaltılması konularını içermektedir. Sonuç olarak, her iki ülkeden 200 çocuk kişisel koruma, yangın ve diğer felaketleri engelleme ve müdahale konularını içeren bir eğitimden geçmişlerdir.

Aynı zamanda proje kapsamında yeni ekipmanlar (yangınla mücadele için 3 araç, 36 parçalık yangınla mücadele kişisel ekipmanı ve 1 itfaiye aracı) alınarak sınır ötesi bölgede orman yangınlarına müdahalede daha hızlı ve efektif bir yaklaşım oluşması sağlanmıştır.

Projenin sonuçları orman yangınları konusunda Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi arasındaki sınır ötesi işbirliğinin artırılmasına sağlamıştır. 2 ana hedefe ortaklar tarafından ulaşılmıştır. İlki orman yangınlarına karşı ortak yöntemler kullanarak sınır ötesi bölgedeki gençler arasında önleme hazırlıklarının artırılmasıydı. İkinci hedef ise, sınır ötesi bölgedeki sorumlu kurumların orman yangınları durumunda alınan reaksiyon için hazırlıkların iyileştirilmesi ve oluşan zararların hızlı bir şekilde sınırlandırılması/azaltılması idi ve böylece daha az alan etkilenecek ve daha az zarar görecektir.

Proje materyalleri:

Proje tanırım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje el broşürüne (Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Yangın güvenliği ve sivil korunma rehberine (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Yangın güvenliği ve sivil korunma rehberi (Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

“Orman yangınları ve afetler” temalı çocukların eğitim sunumlarına (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Projenin Durumu: Tamamlandı

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

"Prevent /Çevre için risklerin önlenmesi, en aza indirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin uygulanması /ÖNLEME/" projenin geliştirilmesi yönündeki fikir yıllar önce iki kurum tarafından ortaya konuldu. Sınır bölgesinde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetlerle mücadele edilmesi her iki proje ortağı olan Dimitrovgrad Belediyesi ve Uzunköprü Belediyesi için önemli bir görevdir. Bu görevleri doğrultusunda, afetlerin önlenmesi ve sonuçların hafifletilmesini amaçlayan bir projeye imza atılmıştır.

Dimitrovgrad belediyesinin başlıca proje faaliyetlerinden biri; orman yangınlarını izleyecek ve önleyecek otomatik bir gözetim kulesinin kurulmasıdır. Ayrıca, belediye binasında, alanın gözetleme kulesi tarafından potansiyel bir yangın tespit edildikten sonra sinyalinin gönderileceği bir Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Bu uyarıyı aldıktan sonra kontrol merkezi ilgili afet yönetiminden ve müdahaleden sorumlu ilgili kurumlara bilgi gönderir.

Proje kapsamında Uzunköprü Belediyesi tarafından Ergene ve Kırkkavak nehirlerin su seviyelerini ölçen ve sel olasılıklarını erkenden tespit eden sel erken uyarı sistemi kurulmuştur. Bu sistem Uzunköprü ilçe koşulları doğrultusunda özel hazırlanmış taşkın önleme ve tahmini yazılım programıyla çalışmaktadır.

Bu sistem, nehirlerde kurulan akım gözetim istasyonlarından gelen verileri toplar ve yazılım sayesinde gerçek zamanlı olarak onları sisteme iletir.

Her iki ortak tarafından projenin düzgün ve başarılı bir şekilde uygulanması için çok caba sarf edildi, özenle çalışıldı. Uygulama aşamasında zorluklarla karşılaşıldı, fakat bilgi, tecrübe ve ortak hedeflerin bir araya gelmesiyle her zorluk aşıldı.

Felaket önleme sistemlerinin yapımı, kurulumu ve işletilmesi, bölge nüfusu, ekosistemleri, habitatları, ekonomik alanları ve risk önleme konusunda çalışan tüm kurumlara katkıda bulunacaktır.

Proje kapsamında afet yönetimi alanında olan kurumlar ve proje ortakları arasında kurulan ilişkilerin devamlığı, gelecekteki işbirliği ve ortak girişimler için şarttır.

Projenin internet sitesi:

http://preventdisaster.org/

Projenin tanıtım materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine(dosya ve bilgilendirme tabelası) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Projenin logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne (Bulgarca ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne (Türkçe ve İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve onlarının etkilerinin en aza indirilmesi için oluşturulan İşbirliği Ağına (İngilizce versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve onlarının etkilerinin en aza indirilmesi için oluşturulan İşbirliği Ağına (Bulgarca versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi ve onlarının etkilerinin en aza indirilmesi için oluşturulan İşbirliği Ağına (Türkçe versiyon) buradan ulaşabilirsiniz.

Sel Erken Uyarı Sistemi’nin internet sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: www.preventdisaster.org ve ilgili sistemi gösteren bağlantı: http://taskin.eastus.cloudapp.azure.com/web/.

www.preventdisaster.org internet sayfasında bulunan UFIS Kullanım Kılavuzuna http://preventdisaster.org/docs/UFIS_guide_in_ENG.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.

13-14 Mart 2018 tarihlerinde Uzunköprü’de düzenlenen İlk yardım ve kurtarma eğitiminin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Project "The European approach to Preventing Fires in the Cross-Border Region - Prevent Fires" enhances the cooperation and exchange of experience and good practices between Communication and Information Systems Directorate (CISD) - Ministry of Interior, Republic of Bulgaria and Vize Forest Management Directorate, Republic of Turkey. Both organizations will jointly increase the interventions in the field of prevention and risk management and strengthening of the capacity for cross-border cooperation between Bulgaria and Turkey.
The project focuses on surveys on European approaches and existing European Union policies related to prevention and preparedness to protect against forest fires and disasters. А forest fire monitoring system in the Turkish part of Strandja - municipalities Vise, Kirklareli and Demirkoy will be build, and a system for early warning and disaster reporting in the Bulgarian part of Strandzha - on the territory of the towns of Tsarevo, Ahtopol and Lozenets will be established.
As a result, the level of coordination between competent institutions, structures and teams in the field of forest fire and disaster prevention and protection on both sides of the border will be increased.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims to prevent and mitigate the consequences of floods in the cross-border area of Topolovgrad and Alpullu through improving the conductivity of river beds of Sinapovska River in Topolovgrad municipality and of Pancarköy river in Alpullu.

Within the project joint capacity building training for municipal employees for risk prevention and disasters’ management and awareness raising training for local population about its role on disasters prevention and causing will be conducted. The project invisages execution of repair and restoration works for improvement the conductivity of the river beds of Sinapovska River in Topolovgrad Municipality and of Pancarköy River in Alpullu.

The implementation of the project will contribute to mitigation of consequences of floods in the cross-border area and increasing safety of the local population in Sinapovo village and town of Alpullu through reducing the risk of life-threatening disasters.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır.

Topolovgrad Belediyesi ve Alpullu Belediyesi'nin projesinin uygulanmasıyla, Ege Havzasında taşkınların etkilerinin önlenmesi ve azaltılması alanında tarafların güçlü yönlerini ve deneyimlerini birleştirme fırsatı verilmiştir. Topolovgrad Belediyesi topraklarında, yerel nüfus için bir risk yaratan ön koşullar, nehir yatağının 2017 yılına kadar ağaç ve çalılıklarla yoğun olarak büyüdüğü Sinapovska Nehri'dir, nehrin kıyıları kontrolsüz bir şekilde büyümüştür. Bu büyüme  ana nehir yatağının kademeli olarak daralmasına ve nehrin iletkenliğinin azalmasına neden olmuştur. Sinapovo köyünün bitiminde halka, arsalara ve nüfusun mülklerine ve atık su arıtma tesislerine periyodik olarak zarar vermiştir, Sinapovo Nehri, Dobroselets ve Chukarovo, Topolovgrad Belediyesi bölgeleri içinden geçmekte ve nehrin taşması ya da hendek kırılması durumunda risk taşıyan nüfus toplamda 625 kişidir. Alpullu Belediyesi’nin sorunu da aynıydı. Pancarkoy Nehri kasabadan geçmektedir. Proje dahilindeki yatırım faaliyetlerinin uygulanmasından önce, nehir kirli ve katı atık doluydu ve olası bir sel için zemin hazırlar durumdaydı. Nehrin su basmasına karşı; evler, avlular, spor kompleksi ve yaya bölgeleri tehdit altındaydı. Projenin uygulanması, Topolovgrad ve Alpullu belediyelerine sadece Topolovgrad belediyesindeki Sinapovska Nehri ve Alpullu'daki Pancaköy Nehri'nin iletkenliğini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda Sinapovo köylerinin yerel halkına da güvenliği sağlanmış oldu. İklim değişikliğine uyum sağlandı. Ayrıca, her iki belediye ortak eğitimler gerçekleştirerek, doğal afetlerin özellikle sellerin sonuçlarının önlenmesi ve azaltılması alanındaki yerel nüfusun ve belediye yönetimlerinin kapasitesini artırmayı başarmıştır.

Proje materyalleri:

Projenin görünürlük materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projeye ilişkin kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Proje kapsamında hazırlanan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

20 Mart 2019 tarihinde Topolovgrad’da gerçekleştirilen nihai basın konferansının sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Subscribe to Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi