Istranca Dağlarında Avrupa Ekolojik Ağı Natura 2000 in Gelişim Süreci Hazırlık ve Tanıtımı

Proje Adı:CB005.1.12.135
Proje Çağrı Numarası:CB005.1
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar:Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması
Proje Türü:Soft
Proje Süresi (Ay):12
Proje Bütçesi:84079.98 €
AB Ortak Finansman Oranı:85.00 %
Proje Başlangıç Tarihi:21.03.2017
Proje Bitiş Tarihi:20.03.2018
Proje Etki Alanı:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Proje Özeti:

The overall objective is to transfer successfully of the experience from a Bulgarian NGO on preparation and promotion of the process of development of European Ecological Network "Natura 2000" to Turkish stakeholders in the model region of Istranca Mountain and to increase the local capacity for the implementation of NATURA 2000 requirements through strong dialogue and exchange of best practices between Bulgarian and Turkish NGOs.

The project envisages preparation of documentation for designation of three NATURA 2000 sites in the Turkish part of Strandja/Istranca and on-site training for joint data collection for NATURA 2000. In order to transfer the European experience in establishment of NATURA 2000 a four – days study visit for 20 Turkish experts will be organized in Bulgaria. During the project implementation two local workshops on NATURA 2000 with representatives of environmental non-governmental organizations, institutions and citizens will be organized aiming to raise local awareness.

The project will contribute to increasing knowledge and mutual understanding of European strategies and methods for announcement of important natural areas as Natura 2000 sites, and to establish good partnerships between Turkish and European civil society organizations.

The project implementation will support the Turkish European integration process in the field of environmental protection.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

NATURA 2000 Avrupa Birliği doğa ve biyoçeşitlilik politikası için kritik bir öneme sahiptir. NATURA 2000 Avrupa’da korunmakta olan alanlar ağı içermektedir. Bu ağ doğal habitatlar yönergesi (1992) ve yaban kuşların korunması hareketi (1979) ortak yazışması ile oluşturulmuştur. Bu ağın amacı en değerli ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri ve bu türlerin habitatlarını korumayı garanti altına almaktır.

Avrupa Birliğine girmenin eşiğinde olan Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Ekolojik Ağı’nın bir parçası olacak olan NATURA 2000 kurmak üzeredir. Bu ağ ilave belgeler ile desteklenmiş korunmuş alanlar listesi içermektedir. Bu listede fauna ve flora yapısının tanımı ve aynı zamanda da harita materyalleri mevcuttur. Bulgaristan 10 yılı aşkın süredir bir AB üyesi ülke olduğu için bu alandaki pozitif deneyimlerini komşu ülkesine aktarabilir. Projenin ilk kısmında -pilot aktivite olarak- potansiyel NATURA 2000 alanları Türkiye ortağına ve diğer paydaşlara tanıtılmıştır. Arazi çalışmaları (Green Balkans) Yeşil Balkanlar Derneği, Bulgaristan ve Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nden uzmanlarla yapılmıştır. Çalışmalar sırasında üç potansiyel NATURA 2000 alanı Istranca’ların Türkiye içinde yer alan kısmında belirlenmiştir. Bunlardan ikisi - 1992 yılında “Habitatlar Yönergesi” (92/43/EEC) idi. İğneada Ormanları ve sulak alanları - pSCI ve Dupnisa mağara sistemi – pSCI; diğeri ise “Kuşlar Yönergesi” (79/402/EEC sonra 2009/147/EC) -İğneada sulak alanlarında belirlenmiştir. Bir seri çoklu bilgi toplamı için Bulgaristan’da NATURA 2000’de yerinde eğitimler düzenlendi. Istanbul Üniversitesinden akademisyenler, Kırklareli üniversitesinden öğrenciler ve Türkiye’den çevreciler ve gençlik örgütleri bu eğitimlere katılmıştır.

Sonuç olarak; üç potansiyel NATURA 2000 alanı ve Bulgaristan’daki NATURA 2000 alanları için tehditler -Aynı zamanda Türkiye’deki NATURA 2000 alanları için de tehditler- yapılan “Tamamlanmış Pilot Standart Bilgileri” (SDF) ile belirlenmiştir.

İki dilde DVD filmi “NATURA 2000 ve Türkiye-Bulgaristan ortak sınırındaki Yeşil Kuşak” ve “Strandzha -Sınır dağı” gibi bilgi içeren materyaller halkın ulaşabilmesi için projenin websitesinde mevcut  http://natura-sakar.org/ .

Uygulanan projeye ile STK’ların, Türk Uzmanların, vatandaşların ve diğer paydaşların Türkiye’de uygulanacak olan NATURA 2000 için hazırlığı ve kapasitesi artmış durumdadır.

İki ülkede çok fazla insan doğal kaynaklarını korumak için sınırın iki yakasında çalışmaya hazır durumdadır.

Proje internet sitesi:

http://natura-sakar.org

Proje materyalleri:

Proje afişine buradan ulaşabilirsiniz.

2018 takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkçe özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgarca özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Leaflet developed under the project is available HERE.

Proje kapsamında hazırlanan el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlanan etiketlere buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Proje kapsamında hazırlanan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlanan durum çalışmasına (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlanan durum çalışmasına (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “NATURA 2000 alanlarının SDF form bilgisi ve planı” sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “Hedef alanda ve SDF Pratik alanında NATURA 2000 alanlarının pilot uygulaması” sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “Bulgaristan’da NATURA 2000’in oluşturulması ve geliştirilmesi” sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “NATURA 2000 nedir, konsepti ve yapısı nedir”  sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

İğneada ormanları-iğneada longozu standart formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Dupnisa Mağarası’nın standart formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İğneada Longoz Ormanı Milli Parkı standart formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesindeki NATURA 2000 ve GREEN BELT belgeseline şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=n3b7tDrLr0c&index=15&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s.

“Istranca-Sınır Dağı” video filmine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=ZQAINPMspuo&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&index=19.

Ortakları

Leading partner
SAKAR Doğa Parkı –(NP SAKAR)- STK
PP2
DAYKO Doğal Yaşamı Koruma Vakfı