İlgililer için anket: Görüşleriniz Programımız için önemlidir!

17.10.2018

 

 

 

 

 

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 döneminin Yönetim Makamı, programın özel hedeflerinin başarısını ölçmek amacıyla kullanılan sonuç göstergelerini izlemek amacıyla sizleri çevrimiçi ankete katılmaya davet etmektedir.  Anket, tüm ilgili kuruluşlar ve bireyler için 20 Kasım 2018 tarihine kadar açık olacaktır.

Katılımınız, izleme sürecinde çok önemli olacaktır ve bu nedenle Yönetim Makamı için, ankete aktif katılımınız önem arz etmektedir.  Yönetim Makamı, ortaklarınızın da katılımına önem verdiğinden anketler, ayrıca Bulgarca ve Tükçe olarak da yayınlanmıştır.

Her sonuç göstergesi için bir anket doldurmanız rica olunmaktadır.

Anketler, aşağıda verilmiş olan bağlantılarda mevcuttur:

Anket 1: Sonuç Göstergesi 1.1. “Sınır ötesi bölgedeki acil durumların yönetilmesine yönelik hazırlık düzeyinin arttırılması”

http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/sonuc-gostergesi-11-sinir-otesi-bolgedeki-acil-durumlari-yonetmeye-yonelik-hazirlik-duzeyinin

Anket 2: Sonuç Göstergesi 1.2. “Sınır ötesi bölgedeki ortak kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, doğa koruma konusunda kapasite düzeyinin arttırılması”

http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/sonuc-gostergesi-12-sinir-otesi-bolgede-ortak-dogal-kaynaklarin-surdurulebilir-kullanimi-ve-yonetimi

Anket 3: Sonuç Göstergesi 2.2. “Sınır bölgesinde sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi için ortak ve bütünleştirilmiş yaklaşım düzeyinin arttırılması”

http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/sonuc-gostergesi-22-sinir-otesi-bolgede-surdurulebilir-turizmin-gelisimine-yonelik-ortak-ve

Anket 4: Sonuç Göstergesi 2.3. “Sınır ötesi bölgede sürdürülebilir turizmin gelişimi hakkında farkındalık düzeyinin arttırılması”

http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/sonuc-gostergesi-23-sinir-otesi-bolgede-surdurulebilir-turizmin-gelismesine-iliskin-arttirilmis

Önemli bir girişimi desteklediğiniz ve katılım sağladığınız için teşekkür ederiz!

Herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Yönetim Makamı ekibi

Facebook icon
Twitter icon