Анкета за всички заинтересовани: Вашето мнение е важно за нашата Програма!

17.10.2018

 

 

 

 

 

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Вашият принос е много важен в този процес и затова Управляващият орган разчита на активното Ви участие в анкетата. Въпросниците са публикувани и на турски и английски език, така че Управляващият орган ще оцени високо и включването на Вашите партньори в проучването.

Моля, попълнете по един въпросник за всеки индикатор.

Въпросниците са налични на следните линкове:

Въпросник 1 - Индикатор за резултат 1.1 „Повишено ниво на готовност за справяне с извънредни ситуации в трансграничния рeгион“:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/indikator-za-rezultat-11-povisheno-nivo-na-...

Въпросник 2 - Индикатор за резултат 1.2 “Повишено равнище на капацитет за опазване на околната среда и устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничната област”:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/indikator-za-rezultat-12-povisheno-ravnisht...

Въпросник 3 - Индикатор за резултат 2.2 „Повишено равнище на съвместните и интегрирани подходи към устойчиво развитие на туризма в трансграничния район“

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/indikator-za-rezultat-22-povisheno-ravnisht...

Въпросник 4 - Индикатор за резултат 2.3 „Повишена обществена осведоменост относно устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион“

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/indikator-za-rezultat-23-povishena-obshtest...

Благодарим Ви за участието и подкрепата в тази важна инициатива!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Екипът на Управляващия орган

Facebook icon
Twitter icon