Хасково и Одрин - културно-исторически маршрути

Код на проекта:CB005.1.23.044
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:93460.80 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:094 Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да насърчи междукултурния диалог и да подобри достъпа до културното наследство, посредством използване на дигитални технологии.

Дейностите по проекта предвиждат доставка и монтаж на оборудване за дигитализация на печатни издания в Регионална библиотека "Христо Смирненски" в Хасково и Библиотеката на Тракийски университет в Одрин. Оборудването ще осигури възможност културното наследство – книги, периодични издания с антикварна стойност и стари пощенски картички да бъдат цифровизирани. Дигиталните копия ще бъдат достъпни в Интернет страницата на проекта.  Събраната информация ще се отпечата в каталог със снимки и описание на всеки дигитализиран обект. Ще бъде издадена  кулинарна книга с рецепти на традиционни за трансграничния регион ястия. Планираната конференция и кръгла маса ще съдействат за популяризиране на резултатите от проекта.

Изпълнението му ще допринесе за осигуряване на дългосрочно съхранение на културното наследство, насърчаването на междукултурния диалог и повишената ангажираност на заинтересованите страни.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът се базира на идеята за запазване и популяризиране на културно-историческото наследство на танс-граничния регион. Това бе осъществено посредством дигитализиране на свидетелства за това наследство и използване на съвременните технологии за популяризирането им. Обектите, подлежащи на дигитализиране бяха подбрани внимателно, така че да носят интересна информация за туристите и да насърчават пътуването и опознаването на региона. Бяха обработени пощенски картички от Хасково и Одрин, снимки на известни местни личности, културни и исторически забележителности, събития. Също така бяха дигитализирани стари издания на местни вестници, списания, книги. В допълнение бяха издирени и представени и традиционни местни кулинарни рецепти. С цел по-широкото популяризиране бе създадена интернет платформа, където цялата тази информация бе поместена, заедно с дигитална туристическа карта на региона и дигиталната готварска книга, съдържаща издирените рецепти със снимки на ястията. В хода на проекта бяха проведени и събития за създаване на нови партньорства, обмяна на опит и добри практики. Тук се включват 2 мрежови събития – конференция в Одрин и кръгла маса в Хасково, както и информационни събития, отново проведени в двата града.

Уебсайт на проекта:

https://project-haskovo-edirne.eu/

Фейсбук страница на проекта:

www.facebook.com/project.haskovo.edirne/

Материали по проекта:

Промоционални материали по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Каталог "Културно наследство от Хасково и Одрин", с дигитализирани картички, фотографии, книги и периодични издания, на български и английски език, можете да намерите ТУК.

Каталог "Културно наследство от Хасково и Одрин", с дигитализирани картички, фотографии, книги и периодични издания, на турски и английски език, можете да намерите ТУК.

Книгата "Кулинарни изкушения от двете страни на границата", съдържаща рецепти от Хасково и Одрин, на български и английски език, можете да намерите ТУК.

Книгата "Кулинарни изкушения от двете страни на границата", съдържаща рецепти от Хасково и Одрин, на турски и английски език, можете да намерите ТУК.

Интерактивна туристическа карта можете да намерите на следните интернет адреси:

- на английски език - https://project-haskovo-edirne.eu/en/interactive-map/;

- на български език - https://project-haskovo-edirne.eu/interaktivna-karta/;

- на турски език - https://project-haskovo-edirne.eu/tr/interactive-map/.

Презентацията "Регионална Библиотека "Христо Смирненски" - традиции и иновации" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Що е дигитализация и защо е необходима?" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Дигитална библиотека Хасково" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Дигитализация на културно – историческото наследство. Споделен опит" можете да намерите ТУК.

Презентация "Въведение и основни принципи на интернет достъпа" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Процес на дигитализация" можете да намерите ТУК.

Презентацията "Културни и исторически дестинации в Хасково и Одрин" можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Хасково
Партньор 2
Фондация на Тракийски Университет, Турция