Joint Monitring Committee Members

26.01.2022

 


Членове на Съвместния комитет за наблюдение


Съпредседател

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Управляващ орган на програмата

Титуляр: Десислава Георгиева

Заместник: Станка Димитрова

 

Министерство на транспорта и съобщенията

Титуляр: Анита Ангелова

 

Министерски съвет, Дирекция „Централно координационно звено”

Титуляр: Добринка Кръстева

Заместник: Апостол Милев

Заместник: Ангел Сираков

 

Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество ”

Титуляр: Петър Марков

Заместник: Елина Павлова

 

Областна администрация Бургас

Титуляр: Мария Нейкова

Заместник: Асен Бонджев

 

Областна администрация Хасково

Титуляр: Катя Панева

Заместник: Желязко Колев

 

Областна администрация Ямбол

Титуляр: заместник областен управител

Заместник: Галя Павлова

 

Национално сдружение на общините в Република България

Титуляр: Иво Димов

Заместник: Исмаил Осман

 

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие

Титуляр: Георги Митев

Заместник: Марийка Георгиева

 

Неправителствени организации в сферата на околната среда

Титуляр: Венелин Тодоров /Фондация "Зеленият Бургас"/

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС ПРИ РОТАЦИЯ

Комисия за защита от дискриминация / Българска асоциация по нервно-мускулни заболявания / Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания (един представител на ротационен принцип)

Титуляр: Ана Джумалиева /Комисия за защита от дискриминация/

Заместник: Баки Хюсеинов /Комисия за защита от дискриминация/

Титуляр: Виолета Антонова /Българска асоциация по нервно-мускулни заболявания/

Заместник: Елка Тодорова /Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания/

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

Министерство на вътрешните работи,

ГД „Пожарна безопасност и гражданска защита”

Титуляр: Юлиян Грънчаров

Заместник: Радина Иванова

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „СППРД”

Титуляр: Тереза ​​Йотова

Заместник: Ангел Гьорев

 

Министерство на икономиката, УО по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Титуляр: Жана Колева - Чоголянска

Заместник: Даниела Малхасян

 

Министерство на външните работи

Титуляр: Джованина Докова

Заместник: Боряна Пунчева

 

Министерство на образованието и науката

Титуляр: Иван Попов

Заместник: Мая Лашова

Заместник: Веселина Туфекчиева

 

Министерство на туризма

Титуляр: Веселин Дзелатов

Заместник: Никола Маневски

Заместник: Катя Първанова

 

Министерство на труда и социалната политика

Титуляр: Силвана Маринчева

Заместник: Магдалена Георгиева

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Титуляр: Антон Аспарухов

Заместник: Венислава Бояджиева

 

Конфедерация на независимите синдикати в България

Титуляр: Юлия Симеонова

Заместник: Тодор Качков

 

Национално представени организации на работодателите (един представител на ротационен принцип - за 2022 г.)

Член: Христина Каспарян (Българска стопанска камара)

Заместник: Николай Николов (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България)

 

Министерство на финансите, Дирекция „Национален фонд”, Сертифициращ орган на програмата

Титуляр: Мануела Милошева

Заместник: Весела Петрова

 

Изпълнителна агенция „Одит на средствата на Европейския съюз”, Одитен орган на програмата

Титуляр: Людмила Рангелова

Заместник: Искра Торбова-Христова

Заместник: Демина Байрактарска-Христова

 

Министерство на финансите, Дирекция „Държавни помощи и реален сектор”

Титуляр: Весела Данева

Заместник: Маргарита Борисова

Заместник: Ивелина Кирилова

 

Съпредседател

Бюлент Йозчан

Министерство на външните работи на Република Турция, Дирекция по въпросите на ЕС

 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС

Министерство на външните работи на Република Турция, Дирекция по въпросите на ЕС

Титуляр: Шебнем Сьозер

Заместник: Мустафа Юнсой

 

Министерство на финансите и финансите на Република Турция, Главна дирекция „Международни икономически отношения“

Титуляр: Мехмет Оймак

 

Министерство на икономиката и технологиите на Република Турция, Главна дирекция „Агенции за развитие“

Титуляр: Мехмет Емин Йозсан

Заместник: Ахмет Аличи

 

ЧЛЕНОВЕ СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС

Областна администрация Едирне

Титуляр: д-р Йосуф Гюлер

Заместник: Али Юзал

 

Областна администрация Къркларели

Титуляр: Мехемет Килич

Заместник: Бекир Ситкъ Кочакундакчъ

 

Агенция „Развитие на Тракия“

Титуляр: Махмут Шахин

Заместник: Мустафа Тюркарслан

Facebook icon
Twitter icon