Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

04.06.2020

Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ с референтен номер на публикуване 20-211801-001

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в базата данни TED - допълнение към Официален вестник на Европейския съюз (OJ/S) и е достъпно в http://ted.europa.eu под номер 2020/S 087-207805, както и в прикачения файл.

За да видите списъкът с въпроси и отговори, моля вижте прикаченият файл.

Facebook icon
Twitter icon