ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по 1 покана е променен

Формуляр за кандидатстване с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра),  е наличен ТУК: af_2014-2020_v5_tr_final.xlsm

**** Използвайте програмата Microsoft Excel 2010 или по-нова версия ****

Facebook icon
Twitter icon