Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ

06.12.2019

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 г. Описание на работата и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 23.12.2019 г.

Facebook icon
Twitter icon