Процедура за подбор за свободните позиции за длъжността "Контрольор" за първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

20.06.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор за свободните позиции за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г.

Крайният срок за подаване на документи е 22.07.2019 г.

Допълнителна информация за процедурата за подбор можете да намерите на официалната електронна страница на МРРБ – https://www.mrrb.bg/bg/career/269/procedura-za-podbor-za-svobodnite-pozicii-za-dlujnostta-kontrolior-za-purvo-nivo-na-kontrol-v-obosobeno-zveno-kum-direkciya-upravlenie-na-teritorialnoto-sutrudnichestvo/ и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

Facebook icon
Twitter icon