Срокът за кандидатстване за обявените свободни позиции за длъжността "Контрольор" за първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, е 22.07.2019 година

16.07.2019

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор за свободните позиции за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на документи е 22.07.2019 г.

Описание на работата и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon