ВАЖНО – ОСТAВАТ САМО З ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК

14.03.2016

Уважаеми кандидати,

Бихме искали да Ви напомним,че остават три дни до крайния срок за подаване на проектни предложения по Първата покана, който е 17:30 часа българско време на 16-ти март 2016 г.

Проектните предложения трябва да бъдат получени на ръка или изпратени по препоръчана поща или куриер на адрес:

Съвместен секретариат

ул. „Патриарх Евтимий” № 2, ет. 3, офиси (88, 89, 90, 91)

6300 Хасково

България

При подаване на предложенията по препоръчана поща или куриер, важи дата и часа на получаването им в офиса на Съвместният секретариат – Хасково.

Facebook icon
Twitter icon